Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
Hình đại diện của thành viên
By hotrovolam2
#325219 Chương trình có tham khảo tài liệu hýớng dẫn của bạn LyThamHoa bên forum Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hỗ trợ thêm thông tin VL2 cho các newbies,hy vọng có ích cho các bạn !

Giải nén và chạy, Have fun!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bản ðồ : Tra cứu bản ðồ ðể biết có bao nhiêu loại quái vật, LV, ðýờng ði

Quái vật : Tra cứu quái vật theo tên ðể biết LV, vị trí, vật phẩm rõi ra...

Vật phẩm : Tra cứu vật phẩm theo tên ðể biết vị trí, quái vật nào rõi ra...

Kỹ nãng thu thập : Tra cứu kỹ nãng ðể biết học ở ðâu, thu thập chỗ nào, vật phẩm thu thập ðýợc ra sao...

Công thức chế tạo : Các công thức ðể dùng cho kỹ nãng sống chế tạo.

Vật phẩm thu thập : Tra cứu vật phẩm thu thập ðể biết thu thập chỗ nào, LV nhiêu thì thu thập được...

Nhiệm vụ tân thủ : Tra cứu nhiệm vụ để biết cách làm nhiệm vụ của tân thủ.

Hệ thống Nhiệm vụ : Tra cứu các loại nhiệm vụ khác.

Nhiệm vụ thế giới : Tra cứu các nhiệm vụ chính tuyến, phụ tuyến, hoàng kim...

Thất đại môn phái : Tra cứu những vấn đề liên quan đến môn phái như sơ lược, nhiệm vụ gia nhập, cách cộng điểm...

Câu hỏi : Tra cứu các câu hỏi thường gặp.
Kết nối đề xuất: