Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By mrala_lonely
#206258 Hưỡng Dẫn Cách Dùng VLAuto-Login Tự Động Đăng Nhập ( Game_y)Tài khoản :

đã gửi & nhận LIC đăng ký trước kia

- hay là địa chỉ email đăng ký mới tại website: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dùng để đăng nhập sử dụng phần mềm VLAuto Pro

- Dùng để đăng nhập website: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! để quản lý LIC- Xin hãy truy cập Website trên để biết cách nhận lại Tài khoản cũ hay làm ra (tạo) Tài khoản mới.LIC VLAuto

- LIC VLAuto có 2 loại: theo tên nhân vật và theo máy (căn cứ theo mã ổ cứng)

- LIC VLAuto trước kia được lưu trong file VLAuto2.lic cùng với thư mục VLAuto- Từ phiên bản VLAuto 4.x, LIC được lưu trên máy chủ VLAuto và được tải về mỗi lần chạy.

- LIC lưu trên máy chủ có thể quản lý (mua mới, sửa đổi,...) dễ dàng.ĐỂ CÓ ĐƯỢC THÔNG TIN TRỢ GIÚP, HÃY LIÊN HỆ:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Website:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Email: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: