Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By congchuatuyet_lk14
#203958 Danh Tướng online: “Tam Quốc Tranh Hùng”
Tinh hoa Ngô – Thục – Ngụy

I. Bối cảnh

Cuối năm Đông Hán, hoạn quan chuyên quyền khiến cho triều chính hỗn loạn, dân tình lầm than. Trương Giác huynh đệ vừa thống lĩnh hơn 10 vạn quân Khăn Vàng, nổi dậy lật đổ triều đình, khiến cho cục diện thêm phần quyết liệt. Quần hùng tứ phương tụ hội, tiêu diệt loạn đảng. Sau trận nổi loạn này, Thập thường thị lộng quyền thao túng triều chính, Đổng Trác mang cớ phò vua chiếm cứ triều đình…
Thời thế làm ra (tạo) anh hùng, liên minh Quan Đông thành lập, Viên Thiệu làm thống soái thống lãnh tinh binh. Trác chết, Bố cũng băng hà. Những tưởng hòa bình về với nhà Hán. Giấc mộng đế vương khiến cho các sứ quân nổi lòng tham, xua binh tấn công lẫn nhau. Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị cũng lần lượt nổi dậy, chiếm cứ Trung Nguyên, Kinh Châu, Giang Đông với khí thế mạnh mẽ hào hùng. Trong trận chiến Xích Bích, liên quân Tôn Quyền, Lưu Bị đánh bại Tào Tháo, chiếm lĩnh Kinh Châu ; và cuối cùng hình thành thế kiềng ba chân với 3 nước Ngụy, Thục, Ngô.

Trong Danh Tướng Online (Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!) , lựa chọn Quốc gia ngoài chuyện phò tá đấng minh quân mà mỗi vị anh hùng tin tưởng, quốc tịch còn ảnh hưởng đến chuyện học các kĩ năng cuối cho từng lớp nhân vật. Chi tiết như thế nào? Xin các bạn hãy tham khảo bên dưới.

II. Ngụy – Gian hùng Tào Tháo
Tào Tháo với hùng tài chí lược tung hoành bốn bể vừa đánh tan thế lực hùng hậu của Viên Thiệu, thống nhất phương Bắc, đặt cơ sở cho đế quốc Đại Ngụy, sau đó con trai Tào Tháo là Tào Phi vừa uy hiếp nhà Hán thoái vị nhường ngôi, thiết lập nên Ngụy Quốc.
Dưới trướng của Tào Tháo có rất nhiều nhân tài như Điển Vi, Trương Liêu, Quách Gia.


Ngụy Quốc tọa lạc phía Bắc, phía Đông là biển lớn, phía Tây là núi non, đó là một vùng đất rộng lớn lớn, màu mỡ bạt ngàn. Ngụy Quốc là một nước có thế lực hùng hậu, kinh tế phát triển, giao thông thông thoáng, công trình cũng mang một khí chất hoa lệ vương giả. Thành Đô Hứa Xương phồn hoa thịnh vượng, khí khái trang nghiêm, khiến cho thị trấn náo nhiệt và Hoàng Thành nguy nga lộng lẫy hòa lẫn vào nhau càng tăng thêm sức hấp dẫn.
Đao, Thương, Phiến gia nhập vào Ngụy Quốc có thể học được các kỹ năng chỉ có đất nước này có như: Kim Tiên Thuật, Tật Phong Xích Hồn, Trảm Xà Đao Pháp

III. Ngô – Mãnh hổ Tôn Quyền
Từ xưa đến nay Giang Đông được biết đến là có nhiều anh hùng, mãnh hổ Tôn Kiên vừa khởi binh cùng quần hùng ranh thiên hạ, trải qua ba đời vừa xây dựng nên cơ nghề Giang Đông. Ngô vương Tôn Quyền vừa dẹp loạn trong giặc ngoài, kế thừa quyền lực của cha anh, dưới trướng của ông có Lỗ Túc, Chu Du, Lữ Mông, Cam Ninh. Bắc chống Tào Tháo, Tây giữ Kinh Châu, bình định nội loạn, rồi tự xưng vương.


Ngô Quốc ở phía Đông Nam, vùng đất Ngũ Hồ Tam Giang, sông nước chằng chịt, phía Đông là biển lớn, Tây là Tam Hiệp, là một vùng đất giàu có đẹp đẽ. Đặc trưng của vùng đất Kinh Châu là sông nước, do đó các công trình, thành thị được xây dựng đều có liên quan đến nước. Người dân sống ở vùng Giang Nam này, những sinh hoạt của họ đều có liên quan đến nước. Họ dùng thuyền để chở hàng, dùng bè thay cho phương tiện đi lại. Đông Ngô hoa lệ phồn vinh, nhân kiệt địa linh, khoác lên người một khí chất thanh tú.
Kiếm, Phiến, Trượng gia nhập Ngô Quốc có thể học được các kỹ năng chỉ có đất nước này có như: Thất Tinh Điểm Đẩu, Thủy Yêm Thất Quân, Phật Hựu Thuật.IV. Thục – Hán thúc Lưu Bị

Lưu Bị thích kết giao với những người hào kiệt, là một người nhân nghĩa, ông vừa cùng Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa đào viên, dưới trướng của ông có Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Siêu. Lưu Bị liên minh với Tôn Quyền, đánh bại Tào Tháo ở trận Xích Bích, từ đó hình thành thế kiềng ba chân. Sau khi càng quét Ích Châu, chiếm lĩnh Hán Trung, Lưu Bị được sự giúp đỡ của tất cả người, thừa kế Hán Thất, lập nên Vương Triều Thục Hán.
Thục Quốc tọa lạc ở phía Tây Nam, núi non bao quanh, địa thế hiểm trở, phía Bắc có hai ngọn núi Tần Lĩnh và Đại Ba Sơn vắt ngang qua, phía Đông là khu núi Tương Ngạc rộng lớn lớn, phía Nam là cao nguyên Vân Quý với đồi núi nhấp nhô, phía Tây là cao nguyên Thanh Tạng cao sừng sững. Với địa thế vách núi cheo leo vừa tạo nên một nơi non xanh thủy túcoi nhưThiên Phủ chi Quốc - Thành Đô. Nơi đây có nhiều dân tộc thiểu số, thành Thành Đô cũng là nơi mà Hán Hồ sống hỗn tạp với nhau, công trình thành thị mang nhiều phong thái người Hồ, đẹp vô cùng.
Thương, Phiến, Trượng gia nhập vào Thục Quốc có thể học được các kỹ năng chỉ có đất nước này có như: Ngân Xà Xuất Động, Đấu Tiên Thuật, Kinh Lôi Oanh ĐỉnhChi tiết xem tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay http:// livevn.com
Kết nối đề xuất: