Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By onelove_scupid
#159605 Kính thưa Quý đồng đạo!Trong các tiểu thuyết võ hiệp, không thiếu những trường hợp nội lực, tu vị võ công tăng cường nhanh chóng do được một bậc cao thủ cái thế truyền thụ công lực.Dựa theo yếu tố này, sắp tới đây Võ Lâm Truyền Kỳ WebGame sẽ xuất hiện chức năng mới mang tên:BẾ QUAN TU LUYỆNchức năng này cho phép các Hiệp Khách có đẳng cấp cao có thể truyền thụ công lực cho các Hiệp Khách hậu nhân, giúp cho Hiệp Khách hậu nhân thăng cấp một cách nhanh chóngVật phẩm thiết yếu:

Các vật phẩm này đều sẽ xuất hiện tại Thương ThànhYêu cầu tối thiểu:Để tiến hành Bế Quan Tu Luyện, Hiệp Khách của quý đồng đạo phải tối thiểu hội đủ những điều kiện sau:* Hiệp khách sử dụng vật phẩm có đẳng cấp lớn hơn (hay bằng) 50 cấp.

* Tất cả trang bị của Hiệp Khách phải được tháo xuống.

* Hiệp khách phải ở trạng thái :Thiết Lập Hậu Bị

Vật phẩm nhận được sau khi sử dụng công phu hoán chuyển nội công của hiệp khách:Sau khi Hiệp Khách của quý đồng đạo sử dụng các công phu hoán chuyển nội công (Hấp Tinh Đại Pháp, Bắc Minh Thần Công, Hóa Công Đại Pháp), công lực của Hiệp Khách sẽ được chuyển sang những vật phẩm đặc biệt (Bí kíp, mật (an ninh) tịch...) để Hiệp Khách đời sau tu luyện.- Hiệp khách dụng Hóa Công Đại Pháp, công lực sẽ được chuyển sang vật phẩm Võ Học Tàng Thiên

- Hiệp khách dụng Hấp Tinh Đại Pháp, công lực sẽ được chuyển sang vật phẩm Học Thuật Tinh Yếu

- Hiệp khách dụng Bắc Minh Thần Công, công lực sẽ được chuyển sang vật phẩm Mật Tịch

Công dụng và chỉ dẫn sử dụng Võ Học Tàng Thiên, Học Thuật Tinh Yếu và Mật Tịch:1/ Công dụng: Hiệp Khách đời sau được tu luyện công phu ẩn chứa trong Võ Học Tàng Thiên, Học Thuật Tinh Yếu hay Mật Tịch sẽ lập tức nhận được công lực ( Điểm kinh nghiệm) do Hiệp Khách thời (gian) trước để lại. Công lực nhận được nhiều hay ít còn tùy thuộc vào công phu hoán chuyển nội công (Hấp Tinh Đại Pháp, Bắc Minh Thần Công, Hóa Công Đại Pháp) mà vị Hiệp Khách đời trước vừa sử dụng.2/ Hướng dẫn: Ở đây, Bổn Trang xin được thực hiện bài chỉ dẫn sử dụng với vật phẩm Học Thuật Tinh Yếu làm ví dụ:- Đầu tiên, đồng đạo nhấp vào vật phẩm Học Thuật Tinh Yếu và chọn "Sử dụng" (Làm tương tự như vậy với các vật phẩm Võ Học Tàng Thiên và Mật Tịch.

- Một giao diện mới tức thời (gian) xuất hiện :

- Lúc này, Quý đồng đạo chỉ cần chọn lựa Hiệp Khách cần tiếp nhận nội lực và bấm "Xác nhận", tức thì Hiệp Khách ấy sẽ nhận được lượng điểm kinh nghiệm do Hiệp Khách đời trước để lại.- Sau khi sử dụng Bắc Minh Thần Công, Hóa Công Đại Pháp hay Hấp Tinh Đại Pháp, Hiệp Khách của quý đồng đạo sẽ mất lượng điểm kinh nghiệm tùy theo công năng vật phẩm.- Đẳng cấp level của hiệp khách sẽ tương ứng với kiến trúc nhà tướng nâng cấp tối đa. Ví dụ: kiến trúc nhà tướng cho tăng đẳng cấp level tối đa là : 60 thì khi hiệp khách sử dụng vật phẩm thì đẳng cấp tối đa tăng được là level 60
Kết nối đề xuất: