Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
Hình đại diện của thành viên
By kid1512
#247 Trang chủ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Đăng kí Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhà tranh thô sơ 1
Xây dựng 1 gian Nhà dân (Cấp 1)

Trình tự kiến trúc
Kích hoạt Danh sách kiến trúc

Nhà tranh thô sơ 2
nâng cấp Nhà dân (Cấp 3)

Nhà tranh thô sơ 3
nâng cấp Nhà dân (Cấp 5)

Phái dân công
Điều phái 10 dân công tới Mỏ tài nguyên
Lưu ý: Chỉ có thể chọn mỏ tài nguyên có diện tích 1x1

Chiến lược Tích trữ 1
Xây dựng Kho (cấp 1)

Chiến lược Tích trữ 2
Nâng cấp Kho (cấp 2)

Chiến lược Tích trữ 3
Nâng cấp Kho (cấp 3)

Hỏi chư hầu
Con đường gia tăng Danh vọng
+Xây dựng nâng cấp kiến trúc
+Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật
Tác dụng của Danh vọng
+Xây thêm nhiều thành mới
+Nâng cấp Thành trì

Tu sửa Quan phủ 1
Nâng cấp Quan phủ (cấp 2)

Tu sửa Quan phủ 2
Nâng cấp Quan phủ (cấp 3)

Điều chỉnh thuế suất
Cách thức thu thuế?
+Nhân khẩu nhàn rỗi
Làm thế nào điều chỉnh thuế suất ?
+Trong Quan phủ

Quảng bá giáo dục 1
Xây dựng Đại học điện (cấp 1)
Nâng cấp Kỹ thuật chặt Gỗ trong Khoa học tài nguyên (cấp 1)

Quảng bá giáo dục 2
Nâng cấp Đại học điện (cấp 2)
Nâng cấp Kỹ thuật đào Đá trong Khoa học tài nguyên (cấp 1)

Quảng bá giáo dục 3
Xây dựng Đại học điện (cấp 3)
Nâng cấp Kỹ thuật vỗ về dân trong Khoa học khác (cấp 1)

Chiêu hiền nạp sĩ
Xây dựng Quán trọ (cấp 1)
Xây dựng Tửu quán (cấp 1)

Chiếm lĩnh Mỏ tài nguyên
cách chiếm lĩnh Mỏ tài nguyên?
+Phái Doanh trại chiếm lĩnh

Chọn hiền tài
Xây dựng Tụ hiền các (cấp 1)
Chiêu mộ 1 quan văn
Bổ nhiệm Thái thú

Tài thống lĩnh
Xây dựng Điểm tướng đài (cấp 1)
Chiêu mộ 1 võ tướng

Truyền thuyết danh tướng
Thuộc tính ban đầu của danh tướng lịch sử so với các võ tướng bình thường?
+Cao

Tu sửa phòng ngự 1
Tường thành ( cấp 1)
Chế tạo công sự phòng ngự : 10 Cạm bẫy

Tu sửa phòng ngự 2
Tường thành (cấp 2)
Xây dựng công sự phòng ngự: 10 Gỗ lăn

Hoành đồ phách nghiệp
Cách nâng cao Uy danh ?
+Chiến thắng các quân vương khác
+Thảo phạt
Tác dụng của uy danh
+Chiếm lĩnh thêm nhiều Thành trì
+Lĩnh bổng lộc

Khởi đầu cơ nghiệp
Xây dựng Xưởng binh khí (cấp 1)
Xây dựng Xưởng khôi giáp (cấp 1)
Xây dựng Xưởng mã xa (cấp 1)

Chế tạo trang bị
Chế tạo 10 Ngư lân giáp
Chế tạo 20 Thấu giáp thương

Chế tạo nhanh quân bị
Chế tạo nhanh quân giới cần tiêu hao những gì?
+Vcoin

Chiêu mộ Huyền dũng
Xây dựng Binh trường (cấp 1)
Chiêu mộ 10 tân binh

Trận tiền điểm binh
Vũ trang 10 tân binh
Nâng cao sĩ khí tới 30

Cải tổ quân đội
Làm thế nào điều chỉnh trang bị binh sĩ?
+Trong giao diện Quân sự - Võ tướng

Mở rộng thương mại
Xây dựng chợ (cấp 1)

Bán
Hãy bán Thấu giáp thương chưa sử dụng trong chợ.

Lương thảo tiên hành 1
Xây dựng Dịch trạm (cấp 1)

Lương thảo tiên hành 2
Nâng cấp Dịch trạm (cấp 2)

Lương thảo tiên hành 3
Nâng cấp Dịch trạm (cấp 3)

Đề bạt tướng lĩnh
Làm sao để tăng điểm kinh nghiệm cho Quan văn ?
+Bổ nhiệm làm thái thú
+Lôi đài
+Mưu sĩ
+Bổ nhiệm làm quân sư
Làm sao để tăng điểm kinh nghiệm cho Võ tướng?
+Hành quân chiến đấu
+Lôi đài

Liên kết chư hầu
Xây dựng Hồng lư tự (cấp 1)
Sáng lập hay gia nhập Liên minh

Mở rộng Thành trì
Khi danh vọng đủ để xây bao nhiêu thành thì có thể nâng cấp lần 1?
+4 thành
Khi danh vọng đủ để xây bao nhiêu thành thì có thể nâng cấp lần 2?
+9 thành

Lòng dân
Sử dụng 1 lần phát chẩn an ủi dân chúng, để Dân nộ trở về 0.

Chinh chiến thiên hạ
Người chơi trong thời kì bảo hộ tân thủ có thể tấn công Thành trì khác hay bị người chơi khác tấn không không?
+Không thể

Dựa vào dân chúng
Nâng cao giới hạn nhân khẩu đến 600

Chiến lược Tích trữ 4
Nâng cấp Kho (cấp 4)
Nâng cấp Kỹ thuật trồng trọt trong Khoa học tài nguyên (cấp 1)

Chiến lược Tích trữ 5
Nâng cấp Kho (cấp 5)
Nâng cấp Kỹ thuật luyện sắt trong Khoa học tài nguyên (cấp 1)

Chiến lược Tích trữ 6
Nâng cấp Kho (cấp 6)
Nâng cấp Kỹ thuật chặt Gỗ trong Khoa học tài nguyên (cấp 2)

Chiến lược Tích trữ 7
Nâng cấp Kho (cấp 7)
Nâng cấp Kỹ thuật đào Đá trong Khoa học tài nguyên (cấp 2)

Chiến lược Tích trữ 8
Nâng cấp Kho (cấp 8)
Nâng cấp Kỹ thuật trồng trọt trong Khoa học tài nguyên (cấp 2)

Chiến lược Tích trữ 9
Nâng cấp Kho (cấp 9)
Nâng cấp Kỹ thuật Luyện Sắt trong Khoa học tài nguyên (cấp 2)

Chiến lược Tích trữ 10
Nâng cấp Kho (cấp 10)
Nâng cấp Kỹ thuật Tích trữ (cấp 1)

Quy tụ nhân tài
Nâng cấp Quán trọ (cấp 2)
Nâng cấp Tụ hiền các (cấp 2)
Chiêu mộ 1 quan văn

Xây dựng doanh trại
Điều kiện tiền đề để xây dựng Doanh trại là gì?
+Một Quan văn
+Danh vọng
+Tài nguyên và Vàng

Quảng bá giáo dục 4
Nâng cấp Đại học điện (cấp 4)
Nâng cấp Kỹ thuật vỗ về dân chúng trong Khoa học khác (cấp 2)

Quảng bá giáo dục 5
Nâng cấp Đại học điện (cấp 5)
Nâng cấp Kỹ thuật vỗ về dân chúng trong Khoa học khác (cấp 3)

Nghiên cứu quân giới 1
Nâng cấp Kỹ thuật huấn luyện chiến mã trong Khoa học quân giới (cấp 5)

Tích lũy bị chiến 1
Chế tạo 100 Phiên vũ mã

Nghiên cứu quân giới 2
Nâng cấp Kỹ thuật chế tạo Khôi giáp trong Khoa học quân giới (cấp 5)

Nghiên cứu quân giới 3
Nâng cấp Kỹ thuật chế tạo cung tiễn trong Khoa học quân giới (cấp 5)

Tích lũy bị chiến 3
Chế tạo 100 Bá vương nỏ

Nghiên cứu quân giới 4
Nâng cấp Kỹ thuật chế tạo vũ khí trong Khoa học quân giới (cấp 5)

Tích lũy bị chiến 4
Chế tạo 100 Hậu bối đao

Tu sửa phòng ngự 3
Nâng cấp tường thành (cấp 3)
Chế tạo công sự phòng ngự: 50 Cạm bẫy

Tu sửa phòng ngự 4
Nâng cấp tường thành (cấp 4)
Chế tạo công sự phòng ngự: 50 Cự mã

Tu sửa phòng ngự 5
Nâng cấp tường thành (cấp 5)
Chế tạo công sự phòng ngự: 50 Gỗ lăn

Tu sửa phòng ngự 6
Nâng cấp tường thành (cấp 6)
Chế tạo công sự phòng ngự: 50 Tiễn tháp

Tu sửa phòng ngự 7
Nâng cấp tường thành (cấp 7)
Chế tạo công sự phòng ngự: 50 Lôi thạch

Bách lý chi thành
Mở rộng Thành trì (cấp 2)

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ rồi đấy!

Lời khuyên:
1. Nâng cao giới hạn dân khẩu bằng cách xây nhà, sau đó điều chỉnh nhân công vào các mỏ tài nguyên, đặc biệt là Gỗ và Đá (Các nhiệm vụ tu sửa phòng ngự rất tốn kém 2 loại tài nguyên này).

2. Không nên quá lo về số vàng đang có mà để quá nhiều nhân công nhàn rỗi. Nhiệm vụ tân thủ sẽ tặng vàng cho bạn khá nhiều.

3. Trong lúc còn dư Gỗ và Đá, nên chế tạo: Cạm bẫy, Tiễn tháp, Cự mã, Lôi thạch - 50 mỗi loại. Chỉ nên chế tạo khi thật sự dư. Vì đến các nhiệm vụ Tu sửa phòng ngự cuối, bạn sẽ phải chờ rất lâu và phải thiếu tài nguyên nếu phải thực hiện liên tục.

4. Đừng để lãng phí thời gian khi để Đại Học Điện nhàn rỗi. Nên nâng cấp theo yêu cầu (2 cấp đối với các Tài nguyên, 5 cấp đối với Quân giới, 3 cấp Vỗ Về Dân Chúng).

Hướng dẫn về Nhân khẩu, Dân công, Dân Ái/Nộ và Vàng:Nhân Khẩu:
Màu trắng (trong hình là số 558) là số nhân công nhàn rỗi, có thể điều đi làm việc (tài nguyên) hay chiêu binh (chiêu tân binh ở Binh trường).

Màu vàng (trong hình là 9460) là số nhân khẩu đang trú trong thành.

Màu đen/nâu (trong hình là 11841) là giới hạn nhân khẩu, tức là số nhân khẩu tối đa mà thành trì có thể chứa.

Thuế suất:
Là số phần trăm thuế thu trên 1 nhân công nhàn rỗi. Thuế suất có liên quan đến Dân Ái/Nộ và số dân hiện có trong thành.

Dân Ái/Nộ:
Dân ái: thể hiện số phần trăm (%) dân có trong thành so với giới hạn nhân khẩu. Dân Ái được tính bằng: 100 - thuế suấtx100
Việc tăng hay giảm của dân ái sẽ ảnh hưởng đến xu hướng: Tăng/Giảm/Ổn định của Nhân công hiện tại của thành.

Dân nộ: mỗi khi tăng thuế suất lên một con số nhất định, dân nộ sẽ tăng lên ít hay nhiều, phụ thuộc vào điểm Nội chính của Quan Văn được bổ nhiệm làm Thái Thú trong Tụ Hiền Các. Số dân nộ đồng thời cũng là số Dân Ái giảm trên một giờ.

Lưu ý: Số nhân công hiện tại trong thành được tính theo công thức sau:
Giới hạn nhân khẩu x dân ái / 100

Vàng:
Phần bên phải là số vàng hiện có.
Phần bên trái thể hiện sản lượng vàng/giờ.
Sản lượng vàng tùy vào số nhân công nhàn rỗi, số thuế và bổng lộc của các Quan Văn, Quan Võ, quân lương.


__________________

Nhiệm Vụ Thảo Phạt!

Thảo phạt là hệ thống nhiệm vụ khá thú vị của Linh Vương, sau đây tớ xin hướng dẫn về cách thức tham gia nhiệm vụ cùng một số thao tác cơ bản:

Bước 1: Nhấn vào phần Nhiệm Vụ.


Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1007x581.

Bước 2: Lựa chọn nhiệm vụ Thảo Phạt và chọn Võ Tướng sẽ tham gia nhiệm vụ.


Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1006x580.

Bước 3: Chờ thơi gian Võ Tướng vào Chiến Trường


Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1008x579.

Bước 4: Sau khi Võ Tướng đến nơi, sẽ có nút Chiến Trường trong phần Thảo Phạt.

Giao diện Chiến Trường:


Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1008x582.

Tại đây bạn có thể xem thông tin của đối phương: Số Quân, Đội Hình.


Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1007x581.

Bước 5: Lựa chọn Mục TiêuCách Thức Tấn Công.

Bạn nhấn vào các đạo quân của mình để lựa chọn Mục Tiêu:


Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1007x581.

Cách Thức Tấn Công:


Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1006x581.

Ngoài ra bạn cũng có thể dùng Mưu Kế bằng cách nhấn vào nút Mưu Kế và lựa chọn Mưu Kế sẽ sử dụng.

Sau khi bạn nhấn nút Chuyển, sẽ nhận được thông báo Thiết Lập Thành Công:


Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1007x580.

Bước 6 (thêm): Điều chỉnh Đội Hình.

Xác định đội hình mà đạo quân bạn đang đánh, sau đó nhấn vào tên Võ Tướng đang cầm quân sẽ xuất hiện ra giao diện như sau:


Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1021x601.

Bạn nhấn vào phần Quân Sự của Võ Tướng, xem thuộc tính của các loại Đội Hình và thiết lập sao cho phù hợp:


Hình ảnh đã được thu nhỏ. Bấm vào thanh này để xem toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh gốc có độ phân giải 1006x581.

Theo kinh nghiệm của tớ là thường nên chia quân thành 3 đạo do Sơn Tặc cũng sẽ có 3 đạo và tấn công có Lựa Chọn Mục Tiêu sẽ hiệu quả hơn là Tấn Công Tùy Chọn. Do đó 3 đạo quân sẽ được lựa chọn 3 mục tiêu phù hợp với quân số của từng đạo. Bước 6 là bước đệm giúp bạn chiến thắng nhanh chóng và thiệt hại ít nhất.


Sau đây mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ cách làm nhiệm vụ thảo phạt sơn tặc
Hẳn sau khi mọi người có thời gian để tích trữ đầy đủ tài nguyên và quân lính thì ai cũng nghĩ đến chuyện làm nv thảo phạt sơn trại để kím tài nguyên và kinh nghiệm cho tướng mình
Mình sẽ hướng dẫn cụ thể và đưa ra phuơng cách giảm tối thiểu mọi thiệt hại cho quân mình khi tham gia nv thảo phạt...

Đầu tiên là < Quân lính >
Đầu tiên bạn cần chiêu mộ quân lính ( chắc việc chiêu mộ thì ai cũng biết hết gòy ) bạn phải chiêu mộ một số lượng binh cỡ 200 ~ 300 quân (chỉ dành cho nv ở level nhỏ càng làm lên cấp cao thì phải tăng thêm số lượng lính, tốt nhất cứ 2 level thì bổ sung thêm 100 ~ 200 quân)
Hãy nhớ để ý đến quân lương của mình ( lương thực và tiền vàng) vì nếu 1 trong 2 thứ đó hết thì lính sẽ không có lương sẽ đào ngũ bỏ đi....

Sĩ khí cũng khá quan trọng đối với 1 đội quân
Khi quân đội ta đi đánh trận quân địch sẽ sử dụng các kế sách, khi bị trúng kế quân ta bị thương và làm giảm sĩ khí quân ta và sẽ dẫn đến thất bại ....
Vì thế sĩ khí cũng cần nâng cao để đáp ứng cho các trận đánh
bạn chỉ cần nâng cao sĩ khí tới chừng 40 ~ 50 là được vì trận đánh cũng không kéo dài quá lấu để tổn thất hết sĩ khí (nếu thắng)
Sĩ khí quân ta bị giảm khi quân ta không đánh lại được quân địch và để quân địch còn sống mà thi hành các kế sách phản công lại chúng ta....
Trong thời gian bắt đầu này bạn nên tiến hành nghiên cứu Quân Giới trong Đại học viện (nâng cấp vũ khí càng cao càng tốt)
Tiếp theo là < Tướng Soái >
Tướng của bạn sẽ chịu trách nhiệm cầm quân đánh trận hay đơn độc xông pha nên phần chỉ số cũng khá quan trọng
Sức Mạnh ảnh hưởng tới sức tấn công khi tướng ta đơn đấu với tướng giặc
Nhanh nhẹn ảnh hưởng tới khả năng ứng biến (ở đây quyết định xem ai ra quân đánh trước)
Thống lĩnh sẽ quyết định tới khả năng cầm quân đánh địch (nói chung là khả năng dùng trận hình đánh giặc)
bạn chỉ việc chọn 1 tướng cấp vừa thôi nhưng cần có chỉ số Thống Lĩnh càng cao càng tốt
Làm nv Thảo Phạt thì bạn cần tuyển từ 2 đến 3 tướng ( dứt khoát không chọn 1 tướng)
bạn hãy phân phối cho tất cả tướng có quân số bằng nhau.( Trong khi giao chiến thường thì quân địch đánh hội đồng tướng nào có quân nhiều nhất )
Khi tướng ta xuất chinh bạn có thể chọn phương án tác chiến là cho tướng một mình ứng chiến thì tướng sẽ tăng level rất nhanh ( còn tùy theo tướng địch có chịu ra ứng chiến và bạn có đánh lại tướng địch hay không)
Nhưng mặt bất lợi là quân bạn đứng ở nhà có thể bị một đạo quân khác tấn công (tuy tổn thất không lớn nhưng cũng cần cẩn thận)


Tiếp theo là phần quan trọng nhất < Trận Hình >
Khi làm nv này thì yếu tố trận hình là rất quan trọng

Để điều chỉnh lại trận hình thì bạn có thể vào Binh trường, chọn Biên chế, sau đó chọn tướng đi làm nv và chọn Thiết lập (hay trong phần Quân sự trong nhân vật tướng )
Khi nhìn vào phần Trận hình (bên góc phải) bạn thấy có 1 hình nhỏ thay mặt cho trận hình đó bạn chỉ chuột vào sẽ thấy một bảng nhỏ hiện ra đó chính là bảng tính khắc chế nhau giữa các Trận hình


Mình sẽ lấy ví dụ trận hình Trùy Hình
( khi nhìn vào bảng bạn thấy 2 loại 1 là hàng ngang 1 là hàng dọc, ở đây mình lấy ví dụ tính theo hàng ngang)
trận Trùy Hình theo hàng ngang các bạn sẽ thấy các chỉ số

Trùy hình Câu hình Ky hình Hạc dực Ngư lân
Trùy Hình 1.0 1.1 1.2 0.8 0.9

ta có thể thấy Trùy hình kháng Trùy hình nên sức tấn công vẫn là 1.0
Trùy hình khắc Câu hình và Ky hình nên sức tấn công tăng thêm 1.1 và 1.2
Trùy hình sợ Hạc dực và Ngư Lân nên sức tấn công bị giảm còn 0.8 và 0.9
Vậy là chúng ta áp dụng theo bảng này khi đánh trận, các bạn cho mỗi tướng của mình mang 1 trận thế khác nhau (ở các level nhỏ thì dùng các trận hình Trùy hình, Câu hình, Ky hình là OK)
Bạn có thể thiết lập trận hình( phía bên phải) ở phần Quân sự của tướng, bạn chọn trận hình và bấm lưu lại.
Ngoài ra khi bạn đã vào chiến trường và bạn phát hiện ra trận hình của mình không khắc chế được đối phương bạn hoàn toàn có thể thấy đổi lại trận hình ở hiệp tiếp theo
Bạn chỉ cần nhấp đúp vào tên của tướng cần thay đổi trận hình qua phần Quân Sự và đổi lại khi bấm Lưu nó sẽ hiện lên 1 bảng để là tướng đang bận v.v...bạn đừng lo ở hiệp tiếp theo tướng bạn sẽ thay đổi lại toàn bộ trận hình cho bạn

Tiếp theo là phần < Mưu sĩ >
Một người giúp ích rất nhiều trong các trận chiến giúp thi hành nhiều phương án tác chiến mới rất hữu hiệu
Khi vào trang Quân sự của tướng phần trên của Trận hình có để một dòng Mưu sĩ (góc trên bên phải)
Nơi này bạn hãy chọn một quan văn rãnh rỗi vào tiếp nhận chức Mưu sĩ (chú ý nên chọn quan văn có chỉ số Mưu trí cao một chút, chỉ số càng cao mưu kế thực hiện càng nhìu hay hiệu quả hơn nói không biết đúng hay sai )
Tác dụng của mưu sĩ rất rõ ràng:
Ở ô phương án tác chiến các bạn sẽ thấy được nhiều phương án đánh trận hơn tận dụng tối đa các khả năng của các chủng quân
Hiện giờ theo mình nghĩ thì các hình thức tác chiến mới nhằm tăng cường khả năng tấn công cho các trận hình
ví dụ:
Đột kích hỗ trợ cho Trùy Hình
Mãnh Công -------- Câu Hình
Thủy Mạc --------- Ky Hình
Hỏa Tiễn --------- Hạc Dực
Phản Kích --------- Ngư Lân
Phối hợp các mưu kế này tuy mình không dám khẳng định là đúng hay không nhưng đã test thử nhìu lần và thấy khả quan đối với các trận hình dưới (giết là chết ) ngoại trừ Đột Kích của Trùy hình thì mình không dám khẳng định...
Ngoài ra khi sử dụng các trận hình đặc biệt như Kỵ Hình và Hạc Dực bạn cần có các chủng quân theo yêu cầu
(bộ binh thì làm jì có cung mà chơi kế hỏa tiễn )
Nói chung đây cũng là 1 cách tăng sự hiệu quả của việc đánh trận giúp chúng ta dễ dàng chiến thắng


IMPORTANT: Khi đã bắt đầu nv Thảo phạt các bạn đừng vội bỏ máy

Hãy chờ cho tướng đi đủ 10 phút, khi đó tướng bạn đã đến nơi và chuẩn bị vào chiến trường
Ô hiển thị thời gian tướng đi đến sẽ hiện ra chữ Chiến trường bạn hãy click vào đó, nó sẽ mở ra 1 trang mới hiển thị toàn bộ thông tin trận giao chiến với sơn tặc.
Bên phía của sơn tặc bạn sẽ thấy có 3 đạo quân mang 3 trận hình và quân số khác nhau( chỉ chuột vào tên của chúng thì sẽ thấy hiện ra thông tin về số quân, trận hình, sĩ khí..v.v....)
Đúng lúc này các bạn có 3 phút để chuẩn bị cho cuộc chiến hãy chọn lựa tướng mang đội hình khắc chế với chúng để đối phó ( nhìn vào bảng trận hình thì biết )
Bạn nhấp vào ô của tướng mình ở dưới sẽ hiện ra các phần chọn lựa gọi là Phuơng Thức Tác Chiến
Mục tiêu: các bạn chọn tên sơn tặc nào có đội hình mà bạn khắc chế được...
Hình thức: hình thức tấn công địch tốt nhất là tấn công phồ thông, nhưng nếu tướng mạnh thì cho tướng đơn thân xông pha cũng được(nhằm không cho lính chết)....
Sau khi thiết lập xong bạn nhấn chuyển để thi hành mệnh lệnh sau đó bạn thiết lập cho các tướng còn lại( trước mỗi hiệp phải thiết lập lại một lần nếu không tướng bạn sẽ rút lui hay đánh loạn xạ ==> thua hay tổn thất rất nhiều lính
hay bạn cũng có thể dùng chức năng tự động tác chiến ở phần Quân Sự của tướng)
Bạn nên nhớ để ý lại quân lực của mình nếu quân lực còn ít thì tốt nhất là nên đánh hội đồng và cho 1 tướng có số quân còn lại nhiều nhất ở trạng thái phòng ngự (quân địch mặc định là đánh vào người có quân nhìu nhất )
Nếu lính mạnh thì nên 1 vs 1 trận đánh sẽ kết thúc nhanh ở hiệp thứ nhất

Bạn nhất thiết phải nhìn đến bảng tình hình bên góc duới nếu thấy vài dòng chữ bất thường như quân lính của 1 tướng nào đó hoảng loạn thì nên cho tướng đó phòng ngự hay rút lui nếu vẫn tiếp tục thì tướng sẽ bị trọng thuơng và tiền chữa thuơng sẽ không nhỏ
Các nhiệm vụ thảo phạt đều thực hiện rất dễ nếu như các bạn đầy đủ quân lực và sở hữu đuợc tướng mạnh kèm theo khả năng điều khiển chiến trường
Một chuyến thảo phạt mình đi chỉ mất từ 5 ~ 6 quân ( có khi không mất quân )
Khi làm nhiệm vụ các bạn đừng nản lòng khi không thu được tài nguyên hay cái j` khác
Bạn nên nhớ nv Thảo phạt được chia làm 5 ải chính mỗi ải lại chia làm 30 độ khó khác nhau
Hình đại diện của thành viên
By kid1512
Kết nối đề xuất: