Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By haylachinhminh_lth_9x
#135135 Auto nhật quả Huy Hoàng Cao Và Hoàng Kim Kidtools (6.0.30)

KidTools có các chức năng chính sau đây:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sử dụng vật phẩm theo tên

Quăng vật phẩm

Chuyển vật phẩm với nhiều tùy chọn : theo tên,chứa từ đầu hay từ cuối hoăc chuyển toàn bộ độ 1 ô

Xếp chồng vật phẩm

Định giá vật phẩm với nhiều tùy chọn nhỏ : theo tên,đồ trang sức hay toàn bộ vật phẩm trong hành trang

Nhặt vật phẩm : nhặt tất cả hay đồ 1 ô

Khiêu chiến lênh : nộp nhanh kcl (có thể để khiêu chiến lễ bao trong rương auto sẽ tự động nộp hết),quăng khiêu chiến lệnh

Các thao tác với trước trang : đổi xu,đổi ngày,đổi giờ và rút KNB

Các thao tác trong Bang Hội : rút hồng bao,mộc nhân và lệnh bài ngẫu nhiên.

Nhặt quả : nhặt quả HK và HHC

Nói chuyện với NPC trong các trường hợp như bị chặn NPC

Giữ nv online và ăn TIÊN THẢO LỘ theo giờ

Rao bán vật phẩm với nhiều tùy chọn .Có thể rao cả vật phẩm lên (save lại lần sau rao)

Và nhiều tùy chọn khác

File Kèm Theo

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!(197.0 KB, 193 lần tải)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (9.34 MB, 278 lần tải)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (197.5 KB, 137 lần tải)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!(9.35 MB, 240 lần tải)
Kết nối đề xuất: