Chia sẻ download, bình luận tất cả mọi thể loại game!
Nội quy chuyên mục: Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim

Game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
By Cord
#144229 À tui hju rùi. Ram cho geneforge phải 512 mới đủ!!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By magnate_virus
#144617 Trò này nói về trận phòng thủ của nhà nọ trước cuộc xâm lăng của zombie. Qua hơn 60 màn, bạn sẽ xây dựng các trụ phòng thủ, lắp chông, đặt mìn... Game khá tếu ở những cảnh đặt mìn.
Ưu
vui
nhiều giá trị chơi lại
Khuyết
độ khó khá thấp (em tui còn bjk chơi)
By fan_tctuvan
#144618 Trò này nói về trận phòng thủ của nhà nọ trước cuộc xâm lăng của zombie. Qua hơn 60 màn, bạn sẽ xây dựng các trụ phòng thủ, lắp chông, đặt mìn... Game khá tếu ở những cảnh đặt mìn.
Ưu
vui
nhiều giá trị chơi lại
Khuyết
độ khó khá thấp (em tui còn bjk chơi)
By thailinh_se7en
#144653 Trò này nói về trận phòng thủ của nhà nọ trước cuộc xâm lăng của zombie. Qua hơn 60 màn, bạn sẽ xây dựng các trụ phòng thủ, lắp chông, đặt mìn... Game khá tếu ở những cảnh đặt mìn.
Ưu
vui
nhiều giá trị chơi lại
Khuyết
độ khó khá thấp (em tui còn bjk chơi)
Kết nối đề xuất: