Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#541710

DOwnload Luận văn Một số giải pháp nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty Bánh kẹo Hải HàLỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, việc sản xuất hàng hóa phải tuân thủ theo quy luật của kinh tế thị trường. Một quy luật rất cơ bản là quy luật cạnh tranh. Ở đó các doanh nghiệp muốn tồn tại, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường phải thắng lợi trong cạnh tranh. Và chất lượng sản phẩm ngày nay đã là một trong những vũ khí cạnh tranh quan trọng nhất của các doanh nghiệp.
Ngày nay nhân loại đang chứng kiến những thay đổi lớn. Đó là cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn ra một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Nó ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực đặc biệt là đối với công nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của các cuộc cách mạng ấy kéo theo một cuộc cách mạng mới - cuộc “cách mạng chất lượng” đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa. Và như thế chất lượng sản phẩm càng trở nên là một vũ khí cạnh tranh quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp trên thị trường.
Đối với Công ty Bánh kẹo Hải Hà “chất lượng sản phẩm quyết định đến đời sống và sự tồn tại của Công ty” cho nên không ngừng đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ thực tế đó trong thời gian thực tập tại Công ty Bánh kẹo Hải Hà em chọn đề tài:
“Một số giải pháp nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty Bánh kẹo Hải Hà ”.
Nhằm góp phần nhỏ bé của mình tìm ra những quan điểm, phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty.
Đề tài này đi sâu vào nghiên cứu chất lượng sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Hà, từ đó đề xuất các biện pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Với ý nghĩa như vậy luận văn được bố cục như sau:
Chương I: Những lý luận chung về chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm.
Chương II: Thực trạng chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm ở Công ty Bánh kẹo Hải Hà trong thời gian qua.
Chương III: Phương hướng và biện pháp nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty Bánh kẹo Hải Hà.


CHƯƠNG I : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
I. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.
1. Chất lượng sản phẩm.
a.Chất lượng sản phẩm:
Chất lượng sản phẩm là một phạm trù phức tạp phản ánh tổng hợp các nội dung kinh tế - xã hội và công nghệ liên quan đến rất nhiều đối tượng khác nhau trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.
Về bản chất, chất lượng sản phẩm chính là giá trị sử dụng của hàng hóa. Do đó đứng trên góc độ khác nhau có rất nhiều quan điểm khác nhau về chất lượng sản phẩm. Có thể khái quát các điểm đó theo hai trường phái. Trường phái có quan niệm chất lượng đơn thuần hướng theo công nghệ và trường phái hướng theo khách hàng.
Các tác giả thuộc trường phái chất lượng hướng theo công nghệ quan niệm về chất lượng sản phẩm như sau:
Chất lượng sản phẩm là hệ thống những đặc trưng nội tại của sản phẩm được xác định bằng các thông số có thể đo được hay so sánh được, những thông số này lấy ngay trong sản phẩm đó hay có thể sử dụng của nó.
Quan điểm này dựa trên quan niệm cho rằng chất lượng sản phẩm được quyết định bởi các đặc tính nội tại của sản phẩm mà không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Ngược lại các tác giả theo trường phái thứ hai cho rằng, chất lượng sản phẩm trước hết phụ thuộc vào khách hàng. Những chuyên gia nổi tiếng về chất lượng như: Crosbai, J.juran, Demming... đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về chất lượng sản phẩm dựa trên cơ sở nhận thức của khách hàng như: “Chất lượng sản phẩm là sự thích ứng của sản phẩm đó với mục đích người tiêu dùng”. hay “Chất lượng sản phẩm là cái mà khách hàng phải trả đúng với cái mà họ được nhận”. Những quan niệm về chất lượng sản phẩm như trên đều quan niệm chất lượng có liên quan chặt chẽ đến mức độ thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Họ là người xác định rõ chất lượng sản phẩm. Khoảng cách giữa cái mà khách hàng mong đợi với cái mà họ nhận được từ sản phẩm càng nhỏ thì


Download toàn bài ở file đính kèm nhé, miễn phí
Bạn nào cân tài liệu thì đăng, mình sẽ cố tìm giúp

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#541926 Ai cần tài liệu nào ở trang web cần trả tiền down thì đăng ở đây, mình tìm giúp miễn phí cho
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement