By svishop
#23171 Hiện nay ở nước ta có các thành phần kinh tế l:
Kinh tế nhà nước
Kinh tế tập thể
Kinh tế tư nhân ( gồm kinh tế cá thể và kinh tế tiểu chủ)
Kinh tế tư bản nhà nước
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Mình lập affair này để tất cả người vào thảo luận về vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của các thành phần kinh tế trên tới nên kinh tế việt nam.
Các giải pháp để nâng cao vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước.
Thanks for share.Văn hóa cảm ơn

Thank hả? Thế bạn vừa bấm nút acknowledgment chưa?


1. Bấm nút acknowledgment là cách Thank ý nghĩa nhất

2. Trả lời lại câu hỏi là cách Thank thiết thực nhất***lovely***('gal_1_2733', '1', '3', '0', '0', '0');

By Cace
#23348 Nền kinh tế nhà nước thì làm ăn bất hiệu quả cho lắm, bất những thế mà nhiều công ty còn thua lỗ nữa. Sức mạnh của nên kinh tế Việt Nam sẽ ở kinh tế tập thể, vì có thể huy động vốn lớn và quản lý tốt hơn.
Cho hỏi chút là loại hình kinh tế mà nhiều người lũy vốn lập công ty thì thuộc thành phần kinh tế nào vậy?
By Aelfdane
#23455 Cái này thì mình bất đồng ý với axvnpro rồi. Nền kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta. Dù kinh tế tập thể cũng quan trọng nhưng làm sao có thể quan trọng bằng nền kinh tế nhà nước. Vai trò của nền kinh tế nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng nhất, và là công cụ để nhà nước định hướng điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thử hỏi nếu bất có nền kinh tế nhà nước thì giá xăng dầu sẽ ra sao? Liệu có đến 20k/lít bất ? giá xăng tăng sẽ kéo theo tất cả các mặt hàng khác tăng theo......
Theo mình thì nền kinh tế mà có nhiều người lũy vốn vào thành lập công ty thì gọi là thành phần kinh tế tập thể.
Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế bao gồm những cơ sở kinh tế do người lao động tự nghuyện lũy vốn cùng kinh doanh, tự quản lý theo nguyên tắc tập trung bình đẳng, cùng có lợi.
ØKetNôôi - Kênh tiếp cận khách hàng mới của bạn

Liên hệ quảng cáo trên http://ketnooi forum


Call: tctuvan (yM)

tctuvan (yM) (at) ketnooi.com/forum/ [dot] com***lovely***('gal_4_2756', '1', '3', '0', '0', '0');

By blackhat_hook
#23583 Theo mình thấy thì hiện nay nhà nước ta phải quản lý xăng dầu vì nó là ngành năng lượng, rất thiết yếu quan trọng cho sự phát triển kinh tế, nhà nước mà thả nổi thì bất biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Hiện nay nhà nước vừa để cho các doanh nghề tự định giá xăng dầu tùy vào nguồn cung của từng doanh nghề nhưng bất được vượt mực giá trần, nhà nước bất còn định giá chung như trước đây nữa.
Việc cổ phần hóa các doanh nghề nhà nước nằm trong lộ trình xã hội hóa mà nhà nước vừa đề ra. Nhà nước sẽ chỉ quản lý ở tầm vĩ mô bằng các chính sách để đầu tư, hỗ trợ, thuế, hay các biện pháp bảo vệ doanh nghề trong nước .... nhưng chuyện gia nhập WTO khiến tầm ảnh hưởng của nhà nước tới nền kinh tế bị hạn chế. phải cắt giảm đi một số ưu đãi và độc quyền của các doanh nghiệp, cùng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghề này.
PS: Mong được chỉ giáo.
By Fridolf
#23584 Theo mình thấy thì hiện nay nhà nước ta phải quản lý xăng dầu vì nó là ngành năng lượng, rất thiết yếu quan trọng cho sự phát triển kinh tế, nhà nước mà thả nổi thì bất biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Hiện nay nhà nước vừa để cho các doanh nghề tự định giá xăng dầu tùy vào nguồn cung của từng doanh nghề nhưng bất được vượt mực giá trần, nhà nước bất còn định giá chung như trước đây nữa.
Việc cổ phần hóa các doanh nghề nhà nước nằm trong lộ trình xã hội hóa mà nhà nước vừa đề ra. Nhà nước sẽ chỉ quản lý ở tầm vĩ mô bằng các chính sách để đầu tư, hỗ trợ, thuế, hay các biện pháp bảo vệ doanh nghề trong nước .... nhưng chuyện gia nhập WTO khiến tầm ảnh hưởng của nhà nước tới nền kinh tế bị hạn chế. phải cắt giảm đi một số ưu đãi và độc quyền của các doanh nghiệp, cùng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghề này.
PS: Mong được chỉ giáo.
By Cisco
#23586 Theo mình thấy thì hiện nay nhà nước ta phải quản lý xăng dầu vì nó là ngành năng lượng, rất thiết yếu quan trọng cho sự phát triển kinh tế, nhà nước mà thả nổi thì bất biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Hiện nay nhà nước vừa để cho các doanh nghề tự định giá xăng dầu tùy vào nguồn cung của từng doanh nghề nhưng bất được vượt mực giá trần, nhà nước bất còn định giá chung như trước đây nữa.
Việc cổ phần hóa các doanh nghề nhà nước nằm trong lộ trình xã hội hóa mà nhà nước vừa đề ra. Nhà nước sẽ chỉ quản lý ở tầm vĩ mô bằng các chính sách để đầu tư, hỗ trợ, thuế, hay các biện pháp bảo vệ doanh nghề trong nước .... nhưng chuyện gia nhập WTO khiến tầm ảnh hưởng của nhà nước tới nền kinh tế bị hạn chế. phải cắt giảm đi một số ưu đãi và độc quyền của các doanh nghiệp, cùng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghề này.
PS: Mong được chỉ giáo.
By vodoi_vn
#23630 Theo mình thấy thì hiện nay nhà nước ta phải quản lý xăng dầu vì nó là ngành năng lượng, rất thiết yếu quan trọng cho sự phát triển kinh tế, nhà nước mà thả nổi thì bất biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Hiện nay nhà nước vừa để cho các doanh nghề tự định giá xăng dầu tùy vào nguồn cung của từng doanh nghề nhưng bất được vượt mực giá trần, nhà nước bất còn định giá chung như trước đây nữa.
Việc cổ phần hóa các doanh nghề nhà nước nằm trong lộ trình xã hội hóa mà nhà nước vừa đề ra. Nhà nước sẽ chỉ quản lý ở tầm vĩ mô bằng các chính sách để đầu tư, hỗ trợ, thuế, hay các biện pháp bảo vệ doanh nghề trong nước .... nhưng chuyện gia nhập WTO khiến tầm ảnh hưởng của nhà nước tới nền kinh tế bị hạn chế. phải cắt giảm đi một số ưu đãi và độc quyền của các doanh nghiệp, cùng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghề này.
PS: Mong được chỉ giáo.
By Sydney
#23774 Mình nghĩ chuyện cổ phần hóa doang nghề là rất cần thiết. Tại vì:
1.Khi cổ phần hóa doanh nghiệp, thì doanh nghề có thêm một lượng vốn đang kể để đầu tư vào sản xuất. Huy động được một lượng vốn dư thừa trong nhân dân.
2.Cổ phần hóa còn làm cho các doanh nghề có trách nhiệm hơn với cách sản xuất của mình, bất ỷ lại vào nhà nước.
3.Giúp phát tiển thị trường chứng khoán, cái này ở Việt nam vẫn còn rất non trẻ so với nước ngoài.
Việc Việt nam ra nhập WTo là thời cơ cũng là thách thức. Cơ hội là ta có thể tiếp cận với những nền khoa học phát tiển, người dân có điều kiện mau hàng chất lượng cao với mức giá rẻ hơn......
Nhưng thách thức là các doanh nghề sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ phía các doanh nghề nước ngoài, nhưng điều này lại thúc đẩy các doang nghề phải năng động hơn, tự tìm ra cách sản xuất hợp lý, đối tác làm ăn...............
=> tất cả người cho ý kiến nháKetNôôi - Kênh tiếp cận khách hàng mới của bạn

Liên hệ quảng cáo trên http://ketnooi forum


Call: tctuvan (yM)

tctuvan (yM) (at) ketnooi.com/forum/ [dot] com***lovely***('gal_4_2780', '1', '3', '0', '0', '0');

By Quade
#23998 Để nâng cao vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước chúng ta phải đẩy mạnh chuyện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghề nhà nước, trọng tâm là cổ phần hoá. Cổ phần hoá doanh nghề nhà nước, theo chủ trương chung, bất phải là để tư nhân hoá doanh nghề nhà nước mà là để làm ra (tạo) ra một loại hình doanh nghề có nhiều chủ sở có nhằm vừa sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước vừa huy động thêm vốn cho xã hội vào phát triển sản xuât kinh doanh, vừa làm ra (tạo) động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động, có hiệu quả cho doanh nghề nhà nước vừa phát huy vai trò làm chủ thật sự của người lao động, của cổ đông và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp, bảo đảm hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghề và người lao động. Cổ phần hoá doanh nghề nhà nước về mặt lý thuyết là như vậy. Nhưng kết quả thực hiện ra sao, đó là điều chúng ta cần xem xét cẩn trọng trong thực tế.KetNôôi - Kênh tiếp cận khách hàng mới của bạn

Liên hệ quảng cáo trên http://ketnooi forum


Call: tctuvan (yM)

tctuvan (yM) (at) ketnooi.com/forum/ [dot] com***lovely***('gal_4_2825', '1', '3', '0', '0', '0');

By Howe
#24180 bạn nào có thể cho mình biết thêm về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài k ?về đặc điểm ,vai trò ,vị trí của nó .Cảm ơn nhiều nhaVăn hóa cảm ơn

Thank hả? Thế bạn vừa bấm nút acknowledgment chưa?


1. Bấm nút acknowledgment là cách Thank ý nghĩa nhất

2. Trả lời lại câu hỏi là cách Thank thiết thực nhất***lovely***('gal_1_2900', '1', '3', '0', '0', '0');

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement