By Brad
#21793 • - Kinh tế học thực chứng (positive economics):
giải thích các hoạt động kinh tế, các hiện tượng kinh tế một cách khách quan, khoa học
• - Kinh tế học chuẩn tắc (normative economics): ® đưa ra những lời chỉ dẫn hay các quan điểm cá nhân về các hoạt động kinh tế.


Các VD sau đây, VD nào là KTH Thực chứng, VD nào là KTH chuẩn tắc?a. Nhà nước nên quy định mức lương tối thiểu cao hơn để làm ra (tạo) điều kiện cho người lao động cải thiện đời sống
b. Thuế đánh vào một loại hàng hoá nào đó tăng làm cho cung về hàng hoá đó giảm
c. Khi thu nhập tăng, cầu về mì gói giảm
d. Chính phủ nên giảm chi để cân đối ngân sách hơn là tăng thu
e. Không nên định mức lương tối thiểu quá cao vì như thế sẽ làm tăng số người thất nghiệp
f. Lạm phát cao ở mức nào là có thể chấp nhận được?
g. Thuế xăng dầu tăng sẽ ảnh hưởng đến chuyện tiêu thụ xăng dầu như thế nào?
h. Chi tiêu cho quốcphòng chốngnên chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong ngân sách?
i. Giá cả sinh hoạt thời (gian) gian gần đây tăng làm cho thu nhập thực tế của dân cư giảm sút
k. Có nên trợ cấp trả toàn trước khám, chữa bệnh cho người già không?
l. Chính phủ nên can thiệp vào nền kinh tế tới mức độ nào?
m. Bắt đầu đánh thuế thu nhập ở mức thu nhập bao nhiêu là hợp lý?
khách ghé thăm cho tất cả người biết câu trả lời của mình nhé.
By 123_letsvi
#22077 có ai giúp em giải thích dùm là giá vàng biến động trong thời (gian) gian qua theo 2 phương pháp thực chứng và chuẩn tắc được không ạ?
By Quentin
#22206 kinh tế học thục chúng và kinh tế học chuân tăc

trong cac ví dụ trên toi ký hiệu lân lươt là:

a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,n

thi câu a,b,c,d,e,i là các ví dụ về kinh tế học thực chứng.

các câu còn lại là kinh tế hoc chuan tắc

By hooker
#23654 Kinh tế học thực chứng là chuyện mô tả và phân tích các sự kiện , những mối quan hệ trong nền kinh tế. Trả lời cho câu hỏi "Là bao nhiêu?", "Là gì","Là như thế nào"
Kinh tế học chuẩn tắc lại đề cập đến mặt đạo lý được giải quyết bằng sự lựa chọn . Trả lời cho câu hỏi "Nên làm cái gì?"
Theo mình thì trong những câu trên . Kinh tế học chuẩn tắc là câu: a , e ,f, h ,k, l, m
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement