By rainie_leeyoung
#219498 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo có số người bán ra là 150 người và số người mua là 1200 người. Mỗi người mua đều có hàm cầu tương tự nhau là: P = 100 - 24Q. Mỗi người sản xuất đều có hàm tổng chi phí như nhau là TC = 2Q(3Q + 5) (đồng)

Tính toán:

1. xác định giá và lượng cân bằng của thị trường. biểu diễn trên hình vẽ
2. xác định hệ số co dãn của cầu theo giá tại theo giá tại mức cân bằng và tại khoảng giá 2000 - 3000 (đồng/sản phẩm)
3. Tính thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất của thị trường tại mức giá cân bằng? Nếu thị trường lớn hơn giá cân bằng thì thặng dư tiêu dùng thay đổi như thế nào? Vẽ hình minh họa?
4. Mỗi doanh nghề cạnh tranh trả hảo sẽ sản xuất bao nhiêu sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận?
5. Cho biết về giá trần, giá sàn, nghiên cứu ảnh hưởng của của giá sàn và giá trần đến thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất, lợi ích ròng của xã hội và mất không của xã hội do tác động của chính sách này gây ra? Vẽ hình minh họa?
6. Chính sách thuế mà chính phủ áp dụng vào doanh nghề tác động như thế nào đến giá và sản lượng cân bằng của thị trường? Vẽ hình minh họa nếu t = 2000đ/sp.
By Ponce
#219503 1,
Cân bằng trong dài hạn
P=LACmin=LMC Với TC=2Q(3Q+5)
Ta có LAC=2(3Q+5) LMC=12Q+10 -->2(3Q+5)=12Q+10 --->Q=0 ? :)
Mức giá cân bằng P=100-24Q Thay Q ở trên vào là ok :)
2,
Hệ số co giãn của cầu theo giá :)
3,
Thặng dư sản xuất trên giá dưới cung
Thặng dư tiêu dùng trên giá dưới cầu :)
4,
tui đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn bạn nhớ nha !
P=MC
5,
Cái này hình như không liên quan đến câu hỏi ?:)
6,
Thuế t=2000đ/sp sẽ đánh vào MC thành MCt=MC+2
Thế thôi nhé Chúc vui :)
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975780
nhung_angel đã viết:nếu đề bài cho giá trần giá sàn và thuế thì bài làm cụ thể thế nào ?
P sàn =15000 đồng/sp
P trần = 9000 đồng/sp
và thuế cho DN T= 3000000 đồng
T = 2000 đồng/spĐọc mấy cái này đi em
Phương pháp giải bài tập kinh tế vĩ mô
Phương pháp giải bài tập kinh tế vi mô
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement