By rainie_leeyoung
#219498 Thị trường cạnh tranh trả hảo có số người bán ra là 150 người và số người mua là 1200 người. Mỗi người mua đều có hàm cầu tương tự nhau là: P = 100 - 24Q. Mỗi người sản xuất đều có hàm tổng chi phí như nhau là TC = 2Q(3Q + 5) (đồng)

Tính toán:

1. xác định giá và lượng cân bằng của thị trường. biểu diễn trên hình vẽ

2. xác định hệ số co dãn của cầu theo giá tại theo giá tại mức cân bằng và tại khoảng giá 2000 - 3000 (đồng/sản phẩm)

3. Tính thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất của thị trường tại mức giá cân bằng? Nếu thị trường lớn hơn giá cân bằng thì thặng dư tiêu dùng thay đổi như thế nào? Vẽ hình minh họa?

4. Mỗi doanh nghề cạnh tranh trả hảo sẽ sản xuất bao nhiêu sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận?

5. Cho biết về giá trần, giá sàn, nghiên cứu ảnh hưởng của của giá sàn và giá trần đến thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất, lợi ích ròng của xã hội và mất không của xã hội do tác động của chính sách này gây ra? Vẽ hình minh họa?

6. Chính sách thuế mà chính phủ áp dụng vào doanh nghề tác động như thế nào đến giá và sản lượng cân bằng của thị trường? Vẽ hình minh họa nếu t = 2000đ/sp.


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Ponce
#219503 1,

Cân bằng trong dài hạn

P=LACmin=LMC Với TC=2Q(3Q+5)

Ta có LAC=2(3Q+5) LMC=12Q+10 -->2(3Q+5)=12Q+10 --->Q=0 ? :)

Mức giá cân bằng P=100-24Q Thay Q ở trên vào là ok :)

2,

Hệ số co giãn của cầu theo giá :)

3,

Thặng dư sản xuất trên giá dưới cung

Thặng dư tiêu dùng trên giá dưới cầu :)

4,

tui đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn bạn nhớ nha !

P=MC

5,

Cái này hình như không liên quan đến câu hỏi ?:)

6,

Thuế t=2000đ/sp sẽ đánh vào MC thành MCt=MC+2

Thế thôi nhé Chúc vui :)

Lần sau có bài naò khó vi mô hay vĩ mô gửi vào mail: Click here

Không làm được thì tớ sẽ hỏi thầy yên tâm nhé !:)
Blog Tâm sự:
By 123_letsvi
#219504 bạn nào có bài tập và đáp án môn kinh tế vi mô post cho mình với tuần sau thi rồi ma môn nay khó quá. Thanks
Ketnooi đề xuất:
Đọc Truyện online