By Stanburh
#18064

Trích:

Nguyên văn bởi anhtuan3134

bài này dễ thế mà . mấy bạn giúp minh bài này với
Giả sử một thị trường chỉ có 2 người tiêu dùng là Kim và Vân. Hàm thỏa dụng của Kim là
UK(x,y) = x1/3y2/3, và của Vân là UV(x,y) = x1/2y1/2.
Thu nhập của Kim và Vân lần lượt là 120 và 100 đồng. Đơn giá của hàng X là Px, của hàng Y là Py. giá thị trường Px = 1 và Py = 2.Tính độ co giãn của cầu so với giá cho toàn bộ thị trường.

cái hàm lợi ích của bạn kiểu gì tui không hiểu @@ dấu ấy là * hết à

By Jantis
#18225 cách giải cũng hy, không biết có cách nào khác không ta...mình chưa hiểu lắm hiz hiz
By diquabongtoi
#18704 tui vừa thi xong môn này nên vẫn còn nhớ một chút. Khi tìm điểm cân bằng thì bạn cứ cho cung bằng cầu là được.
Câu b thì bạn xác định pt đường cung mới, giá tăng 100( Ps= -4.5 +16P+100), giải pt: 13.5-8p-4.5+16p+100 tìm ra giá cân bằng mới P1. Phàn thuế người đi thuê chịu là P1-P, thuế người cho thuê chịu là 100-(P1-P) và nhận xét. Câu c làm tương tự với pt đường cầu thay đổi +100.
By Calbex
#18737 Tớ có bài tập này nhưng bất biết làm sao hết áh:
Hàng hóa X có Ep= -2 và Es=4. Chính phủ đánh thuế 9 (đvt/đvq) vào hàng hóa này. Vậy sau khi có thuế giá thị trường sẽ tăng thêm là?
By Lazzaro
#18838

Trích:

Nguyên văn bởi anhtuan3134

bài này dễ thế mà . mấy bạn giúp minh bài này với
Giả sử một thị trường chỉ có 2 người tiêu dùng là Kim và Vân. Hàm thỏa dụng của Kim là
UK(x,y) = x1/3y2/3, và của Vân là UV(x,y) = x1/2y1/2.
Thu nhập của Kim và Vân lần lượt là 120 và 100 đồng. Đơn giá của hàng X là Px, của hàng Y là Py. giá thị trường Px = 1 và Py = 2.Tính độ co giãn của cầu so với giá cho toàn bộ thị trường.

bài này theo tớ là đây là lợi ích của tưng người do vậy khi xét trong kinh tế vi mô thì chúng ta xét cho cả thị trường,do đó ta phải có sự tổng hợp của hai đường đó sau đo mới có thể tính được độ co giãn của cầu so với giá trên toàn bộ thị trường......

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement