By Venjamin
#19145 Bạn có ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm không,mình sắp thi nên cấn quá,search mãi mà o thấy
By Ronan
#19507 câu hởi của các bạn tất cả đều có trong sách trắc nghiệm và Bài tập kinh tế vi mô của trường lớn học kinh tế. Vì thế có thể nói bạn tiềm đọc cuốn sách đó là thi ok lun. Chuc các bạn thi tốt
By Engel
#20288 bạn cứ ôn kỹ cuốn sách đó là thi ok lun, không cần học đâu xa cả. Chúc bạn thi tốt nhé
By Murrough
#21625 bạn muốn toán cao cấp gì(Toán C hay A), còn cơ lưu gì dod mình không biết. Mình chỉ có tài liệu toán C 2 Và C1 thôi bạn ah
By Kwan
#21939 các anh chị cho em hỏi 1 chút : Nếu Nhà Nước trợ cấp cho người sản xuất, và nếu đánh thuế trên từng đơn vị sản phẩm thì cái gì thay đổi, thay đổi như thế nào. Em cứ rối cả lên, chẳng bít áp dụng vào bt như thế nào nữa
By Murrough
#22334 xin chao!minh moi gia (nhà) nhap dien dan va co bai tap nay nho cac anh chi giai dum:
Một người tiêu dùng có hàm lợi ích : U = 1/2 X.Y và ông ta có khoản thu nhập 480$. Để mua X, Y với Px = 1$, Py= 3$.
a. Để tối (nhiều) đa hoá lợi nhuận với thu nhập vừa cho, ông ta sẽ mua bao nhiêu sản phẩm X? bao nhiêu Y?. Tính lợi ích thu được
b. Giả định thu nhập ông ta giảm chỉ còn 360$, kết hợp X, Y được mua là bao nhiêu để lợi ích tối đa. Tìm lợi ích đó.
c. Giả định rằng giá của Y bất đổi, giá X tăng thêm 50% thì kế hợp X, Y được chọn là bao nhiêu để lợi ích tối (nhiều) đa hoá với I = 360$.
By Garron
#22771 em chào cả nhà thên mên.
em có bài tập vi mô kô bit cách giai mong cả nhà giúp em với
1 doanh nghề trong thj trường cạnh tranh trả hảo có hàm AVC = 2Q + 10 trong do AVC đơn vị là USD . Q là đơn vị 1000 sản phẩm.
a) viết phương trình biểu diễn đường cung của doanh nghiệp
b)khi gia (nhà) bán của sản phẩm la 22 USD thì doanh nghề hòa vốn . Tính chi phí cố định của doanh nghề nếu doanh nghề tiết kiệm được 1000 usd chi phí cố định thì lợi nhuận của doanh nghề là bao nhiêu
c)nếu chính phủ trợ cấp 2 usd trên một đơn vị sản phẩm bán ra thì doanh nghề sẽ lựa chọn mức sản lượng nào tính lợi nhuận thu được

a. Ta có:
VC = AVC.Q = 2Qbình + 10Q
MC = (VC)' = 4Q + 10
Do đây là doanh nghề cạnh tranh trả hảo => Ps= MC = 4Q + 10.
Vậy đường cung của doanh nghề có phương trình là Ps = 4Q + 10.

b. Doanh nghề hòa vốn =>> TR = TC <=> P.Q = VC + FC.
<=> 22.Q = 2Qbình + 10Q + FC
<=> FC = 12Q - 2Qbình
Từ câu a, ta có Ps = 4Q + 10 => Q = (P - 10)/4 = (22 - 10)/4 = 3
Thay Q = 3 vào ta được:
FC = 12.3 - 2.3bình = 18 (nghìn USD)

Ta có: TC = VC + FC = 2Qbình + 10Q + 18
Lợi nhuận doanh nghề thu được:
TP = TR - TC = P.Q - (2Qbình + 10Q + 18) (1)
Khi doanh nghề tiết kiệm được 1000USD chi phí cố định:
TP = TR - TC2 = P.Q - (2Qbình + 10Q + 17) (2)
Từ (1) và (2) suy ra, khi doanh nghề tiết kiệm được 1000USD chi phí cố định thì lợi nhuận của doanh nghề sẽ tăng thêm 1000USD. Trước khi tiết kiệm, doanh nghề hòa vốn, vậy sau khi tiết kiệm, tổng doanh thu của doanh nghề là 1000USD.

c. Khi chính phủ trợ cấp cho doanh nghề 2$/ 1 sản phẩm:
MCe = MC - e = 4Q + 10 - 2
=> MCe = 4Q + 8.
Trước khi có trợ cấp thì doanh nghề đang hòa vốn. Lựa chọn sản xuất của doanh nghề luôn nhằm để tối (nhiều) đa hóa lợi nhuận, do đó:
P = MCe => 22 = 4Q + 8 => Q = 3,5 (nghìn sản phẩm)
Lợi nhuận mà doanh nghề thu được:
TP = TR - TC = P.Q - (2Qbình + 10Q + 18 - 2Q)
= 22.3,5- (2.3,5bình + 10.35 + 18 - 2.3,5) = 6,5 (nghìn $)
By Belmiro
#22847
xin chao!minh moi gia (nhà) nhap dien dan va co bai tap nay nho cac anh chi giai dum:
Một người tiêu dùng có hàm lợi ích : U = 1/2 X.Y và ông ta có khoản thu nhập 480$. Để mua X, Y với Px = 1$, Py= 3$.
a. Để tối (nhiều) đa hoá lợi nhuận với thu nhập vừa cho, ông ta sẽ mua bao nhiêu sản phẩm X? bao nhiêu Y?. Tính lợi ích thu được
b. Giả định thu nhập ông ta giảm chỉ còn 360$, kết hợp X, Y được mua là bao nhiêu để lợi ích tối đa. Tìm lợi ích đó.
c. Giả định rằng giá của Y bất đổi, giá X tăng thêm 50% thì kế hợp X, Y được chọn là bao nhiêu để lợi ích tối (nhiều) đa hoá với I = 360$.


trả lời:
a,ta có:I=X.Px+Y.Py =>480=1X+3Y (1)
đồng thời (gian) thì điều kiện để tối (nhiều) đa hóa lợi nhuậnh thì:
(MUx/Px)=(MUy/Py) =>(0,5Y/1)=(0,5X/3) (2)
từ (1) và(2) ta có: X=210 và Y=80
lợi ích là:TU=0,5.210.80=8400
b,khi thu nhập giảm còn 360 thì
360=1X+3Y (1'')
từ (1'') và (2) ta được hệ pt =>giải ra ta được tương tự
c,vì giá hàng hóa X tắng lên 50% nên Px''=1,5
hệ pt: 360=1,5X+3Y
và (0,5Y/1,5)=(0,5X/3)
suy ra X=120 ,Y=60
Hình đại diện của thành viên
By ksmeo
#166869 em mới học kinh tế vi mô được vài buổi và gặp một bài tập nhỏ..rất mong được mọi ng giúp đỡ để hiểu thêm

Biết hàm cầu về áo đồng phục của mỗi lớp K3 là : P = 20 + 600/Q ( đv: nghìn đồng)
Viết hàm cầu của toàn khóa K3 về đồng phục
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement