By Bronsonn
#13325 Mong tất cả người giúp Jin làm bài này.
Một hãng sản xuất có hàm cầu là:Q=130-10P
a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận xét.
b) Hãng đang bán với giá P=8,5 hãng quyết định giảm già để tăng doanh thu.quyết định này của hãng đúng hay sai?Vì sao?
c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bằng?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng và cho nhận xét.
By sinhvienbackkhoa
#13584 A) THAY p=9 vao ham cau ta duoc q=40 khi đó ta suy ra R=P.Q= 9.40=360
Ep=(-10).9/ 40= -2,25
nhan xet; ham cau co dan vi Ep=2,25
B)cung tuong tu nhu tren ta thay vao ham cau ta duoc q=45 nen khi do ta suy ra doanh thu luc bay gio la R2=45.8,5=382,5 > 360 nen khi ta ha gia (nhà) thi tong doanh thu se aroma nen cach lua chon nay dung
C)vi tai vi tri can blast thi thị trương se ; ham cau = ham cung nen:
Qs=Qd =>p=5
Ep=(-10).5/ 80= -0,625
nhan xet: ham cau it co dan
cach giai vay cua minh co hay khong . CHUC EM HOC TOT NHE CO BAI NAO KHO KHAN THI NHO HOI ANH DA TINH 35 NHA
By Stanhop
#13709 mọi người ơi, giúp mình bài tập này luôn với nhé, ^^
1 doanh nghề cạnh tranh trả hảo có hàm chi phí biến đổi bình quân: AVC =2Q+4 (USD)
a, Viết phương trình biểu diễn chi phí biên và xác định mức giá mà doanh nghề phải đóng cửa sản xuất.
b, Khi P= 24 USD thì doanh nghề bị lỗ 150 USD. Tìm mức giá và sản lượng hòa vốn.
c, doanh nghề sản xuất bao nhiêu sản phẩm để tối (nhiều) đa hóa lợi nhuận nếu giá bán P= 84 USD
tính Q tối ưu? lợi nhuận max?
By Stanwick
#14211 có ai giải dùm em với
Một hãng cạnh tranh trả hảo có hàm tổng chi phí la TC=Qbình+Q+169 trong đó Q là sản lượng sản phẩm con TC đo bằng $
a. hãy cho biết FC,VC,AVC,ATC,và MC
b. nếu giá thị trường là 55$,hãy xác định lợi nhuận tối (nhiều) đa hãng có thể thu được
c. xác định sản lượng hòa vốn của hãng
d. khi nào hãng phải đóng cử sản xuất
e. xác định đường cung của hãng
f. giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì sẽ xảy ra?
g. khi mức giá trên thi trường là 30$ thì hàng có tiếp tục sản xuất không và sản lượng là bao nhiêu?
By Atleigh
#14475
Một hãng cạnh tranh trả hảo có hàm tổng chi phí la TC=Qbình+Q+169 trong đó Q là sản lượng sản phẩm con TC đo bằng $
a. hãy cho biết FC,VC,AVC,ATC,và MC
b. nếu giá thị trường là 55$,hãy xác định lợi nhuận tối (nhiều) đa hãng có thể thu được
c. xác định sản lượng hòa vốn của hãng
d. khi nào hãng phải đóng cử sản xuất
e. xác định đường cung của hãng
f. giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì sẽ xảy ra?
g. khi mức giá trên thi trường là 30$ thì hàng có tiếp tục sản xuất không và sản lượng là bao nhiêu?
a.
b. Nguyên tắc tối (nhiều) đa hóa lợi nhuận là MC = P
=> MC = 2Q + 1
Khi giá thị trường là 55$ => 55 = 2Q + 1 => Q = 27
=> Để tối (nhiều) đa hóa lợi nhuận thì ta nê sản xuất ra 27 sản phẩm.
c. Điểm hòa vốn là : TR = TC
=> 55Q = Q bình + Q + 169
=> Q =
d. Hãng đóng cửa sản xuất <=> Pđược = AVCmin
By Covey
#14780
có ai giải dùm em với
Một hãng cạnh tranh trả hảo có hàm tổng chi phí la TC=Qbình+Q+169 trong đó Q là sản lượng sản phẩm con TC đo bằng $
a. hãy cho biết FC,VC,AVC,ATC,và MC
b. nếu giá thị trường là 55$,hãy xác định lợi nhuận tối (nhiều) đa hãng có thể thu được
c. xác định sản lượng hòa vốn của hãng
d. khi nào hãng phải đóng cử sản xuất
e. xác định đường cung của hãng
f. giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì sẽ xảy ra?
g. khi mức giá trên thi trường là 30$ thì hàng có tiếp tục sản xuất không và sản lượng là bao nhiêu?a/ FC:chi phí cố định, là chi phí khi Q= 0, FC = 169
VC là chi phí biến đổi, = TC - FC = Q bình + Q
AVC:chi phí biến đổi trung bình, = VC/Q = Q+1
ATC: chi phí trung bình = AVC+AFC hay = TC/Q = Q+1+169/Q
MC: chi phí biên, = (TC)' = 2Q+1

b/ Giá P = 55, để tối (nhiều) đa hóa lợi nhuận, MC=P
=> Q = 27 và TR-TC = 55x27 - 27x27-27-169 = 560

c/Hòa vốn khi TC=TR <=> PQ=TC
55P= Q bình +Q+169 => Q= 50,66 hay Q = 3,33

d/ Hãng đóng cửa khi P< ATC min
Mà ATC = Q+1+169/ Q
Lấy đạo hàm của ATC = 1 - 169/Q bình
=> Q= 13 => ATC min = 27
Vậy khi giá < hay = 27, hãng sẽ đóng cửa sản xuất

e/Đường cung của hãng là đường MC, bắt đầu từ điểm đóng cửa P=27 trở lên.

f/ Nếu CP đánh thuế 5$ thì chi phí sản xuất ở mỗi mức sẽ tăng lên 5$. Đường cung dịch lên trên, điểm đóng cửa dịch lên thành 32.

g/Khi giá là 30, nếu như sau khi đánh thuế thì sẽ bất sản xuất vì nó ở dưới điểm đóng cửa là 32.
Còn trước khi đánh thuế giá là 32 thì vẫn sẽ sản xuất.
NSX sẽ sản xuất sao cho MC=P
<=> 2Q+1 = 32 => Q= 15,5
Không biết ý khách ghé thăm thế nào???
By Michael
#14957 Ngày tham gia: Thứ 2 03 Tháng 8, 2009 11:46 pm
Bài viết: 72
xin chao!em moi gia (nhà) nhap dien dan va co bai tap nay nho cac anh chi giai dum..thanks...
Sử dụng thông tin sau đây để trả lời các câu hỏi từ 9 đến 17.
Cho biết hàm số cầu và hàm số cung của thị truòng là:
P=20-QvàP=2Q+2
Mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường là:
Q=………; P=……….Nếu giá trên thị trường là 12, thị trường sẽ xuất hiện tình trạng:
a. Thiếu 3 b. Thừa 3 c. Thừa 18 d. Tất cả đều sai.
Nếu người tiêu dùng tiêu dùng tối (nhiều) đa 8 đơn vị sản lượng thì tổng lợi ích họ nhận được là: TU=………
Nếu giá trên thị trường là 15, người tiêu dùng muốn mua và có tiềm năng mua tối (nhiều) đa bao nhiêu đơn vị sản lượng?
a. 5 b. 8 c. 12 d. Tất cả đều sai.
Nếu giá trên thị trường là 18, người bán sẽ cung ứng tối (nhiều) đa bao nhiêu đơn vị sản lượng?
a. 2 b. 8 c. 16 d. Tất cả đều sai.
Hãy tính thặng dư tối (nhiều) đa người tiêu dùng nhận được nếu giá trên thị trường là 14?
a. 102 b. 36 c. 18 d. Tất cả đều sai.
Nếu giá trên thị trường là 18, người bán sẽ bán được tối (nhiều) đa bao nhiêu đơn vị sản lượng?
a. 4 b. 7 c. 8 d. Tất cả đều sai.
Nếu giá trên thị trường là 10, người tiêu dùng mua được tối (nhiều) đa bao nhiêu đơn vị sản lượng?
a. 10 b. 5 c. 4 d. Tất cả đều sai.
Nếu Chính phủ đánh thuế theo sản lượng vào thị trường này là 3/sp, cầu bất đổi. Hãy xác định mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường?
a. Q=5 ; P=15 b. Q=7 ; P=13 b. Q=5 ; P=12 d. Tất cả đều sai.

Sử dụng thông tin sau đây để trả lời các câu 18→ 20
Cho biết hàm tổng chi phí của doanh nghiệp:
TC = Q2 + 5Q + 5000
Nếu doanh nghề sản xuất 100 đơn vị sản lượng thì định phí bình quân là bao nhiêu?
a. 10 b. 50 c. 100 d. Tất cả đều sai.
Nếu doanh nghề sản xuất 55 đơn vị sản lượng thì biên phí (MC) là bao nhiêu?
a. 60 b. 115 c. 110 d. Tất cả đều sai.
Nếu doanh nghề sản xuất 50 đơn vị sản lượng thì tổng biến phí là bao nhiêu?
a. 7.750 b. 5.000 c. 2.750 d. Tất cả đều sai.
By viet_team
#15562 giai giup em phan nay luon nha anh.Thị trường chỉ ổn định khi:
a. Lượng cung bằng lượng cầu.
b. Lượng bán bằng lượng mua.
c. Cung bằng cầu.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
Nếu cung của nho giảm và cầu của nho tăng thì giá nho trên thị trường sẽ:
a. Tăng b. Giảm
c. Không đổi d. Một trong 3 trường hợp trên đều có thể xãy ra.
Giá nho tăng là do:
a. Lượng cung của nho tăng.
b. Lượng cầu của nho giảm.
c. Cung của nho giảm.
d. Cầu của nho giảm.
Giá gạo tăng vừa làm cho:
a. Lượng cung của gạo giảm.
b. Cung của gao tăng.
c. Cầu của gạo giảm.
d. Lượng cầu của gạo giảm.
Người tiêu dùng chỉ sẳn lòng mua hàng khi:
a. Giá trên thị trường lớn hơn lợi ích biên.
b. Giá trên thị trường nhỏ hơn lợi ích biên.
c. Giá trên thị trường bằng với lợi ích biên.
d. Câu b và c đều đúng.
Nếu doanh nghề đang bán sản phẩm của mình trong khu vực giá có cầu ở trạng thái co giãn, để tăng doanh thu , doanh nghề phải:
a. Tăng giá b. Giảm giá c. Giảm sản lượng bán. d. Tất cả đều sai.
Nếu cung và cầu của sản phẩm A đều tăng thì sản lượng cân bằng trên thị trường sẽ:
a. Tăng b. Giảm
c. Không đổi d. Một trong 3 trường hợp trên đều có thể xãy ra.
Nguyên nhân nào sau đây làm cho cung của cam tăng?
a. Giá cam tăng.
b. Giá phân bón giảm.
c. Thu nhập của người tiêu dùng tăng.
d. Có thông tin cho biết ăn cam có lợi cho sức khỏe.
By Jantis
#15734 1. cả 3 câu đều đúng
2. b(theo qui luật cung cầu)
3. a
4.d
5a
6b
7d
8a
By Webbestre
#16386 a) Tại điểm cân bằng: PE=PS=PD, QE=QS=QD=> Giải pt cung cầu có: PE=70 VÀ QE=60

b) Ed= Q'd*P/Q= - 2,33, Es= Q's*P/Q= 1,167

c) vẽ hình ra có : CS= 900, PS=1800=> NSB=CS+PS=2700

G/S CP đánh thuế vào người sản xuất là : t= 5=> PS=Q+15

Điểm cân bằng mới: PE'=71.67, QE'=56,67

giá mà người tiêu dùng phải trả: PD= Giá cân bằng sau thuế= 71,67

giá mà người sản xuất phải trả: PS= 71,67- T=66,67

CS=802,73, PS= 1605,74=> NSB= 2408,47

Phần mất bất là: 291,53

d)PC= 50 => QD=100,QS=40=> DWL= 300

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement