By Stanburh
#3396 bác nào giúp được em câu nào cũng được :D


Những câu sau đúng hay sai, vì sao?


1. Khi ngân sách CP bị thâm hụt 700 tỷ, CP giảm chi tiêu 700 tỷ thì ngân sách sẽ cân bằng trở lại.

2. Cần bằng tất cả cách để giảm bớt sự thâm hụt ngân sách, đặc biệt khi nền KT suy thoái.

3. Các nhân tố tác động đến độ dốc của đường IS, sự thay đổi độ dốc của đường IS sẽ gây ra những ảnh hưởng gì đến lãi suất và chuyện làm cho nền KT.

Các giải pháp để làm ra (tạo) ra nhiều chuyện làm ở VN hiện nay.

4.


C = 70 + 0,7Xo, I = 300 - 10i

G = 1000 X = 500

IM= 75 + 0,1Y T = 0,2Y

M = 7000 M1= 21875

a. tính sản lượng cân bằng khi thị trường trước tệ cân bằng...

b. tính số nhân tiền

c.

d. khi lượng trước cơ sở tăng lên 50 thì lãi suất CB mới và sản lượng cân bằng mới là bn ? nhận xét về tình hình của nền KT.

By Anwar
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement