VietNamese Movies
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ thông tin điện ảnh Việt Nam, download những bộ phim Việt Nam hot
Hình đại diện của thành viên
By ptupro
#501740 Vòng Xoáy Bạc - Nhật Kim Anh Phim Việt Nam 2012 45/45 DVD RIP 15/15 DVD ISO
Vòng Xoáy Bạc - Nhật Kim Anh Phim Việt Nam 2012 45/45 DVD RIP 15/15 DVD ISO


Diễn viên: Nhật Kim Anh, Việt Anh, Thành Được, Mi Ngọc, Xuân Hòa, Bân Trân, Trương Nhi, Mai Huỳnh, Đức Sơn, ...
Là câu chuyện của hai người bạn thân Nhật An và Đức Sơn. Trong khi Nhật An chỉ mong muốn cuộc sống bình dị và yên ổn thì Đức Sơn lại đau đáu khát khao sự giàu sang phú quý và tìm cách đạt được bằng mọi giá. Trong khi Nhật An vì tình yêu, chấp nhận hy sinh chính bản thân mình chỉ với mong mỏi được nhìn thấy người mà mình yêu được hạnh phúc, thì Đức Sơn lại coi tình yêu là phương tiện để đạt tới dục vọng của mình và dùng mọi thủ đoạn để đạt tới tình yêu đó. Họ đã từng là bạn thân của nhau nhưng trước vòng xoáy của đồng tiền, của quyền lực, của tham vọng cá nhân đã khiến họ trở thành những con người đối lập nhau.
Vòng xoáy bạc cho thấy những chọn lựa khác nhau trong cuộc sống của hai người bạn thân. Trong khi một người chỉ mong muốn cuộc sống bình dị và yên ổn thì người kia lại đau đáu khát khao sự giàu sang phú quý và tìm cách đạt được điều đó bằng mọi thủ đoạn, mọi giá, bất luận chính đáng hay không chính đáng. Trong khi người này vì tình yêu, chấp nhận hy sinh chính bản thân mình chỉ với mong mỏi được nhìn thấy người mà mình yêu được hạnh phúc, thì người kia lại coi tình yêu là phương tiện để đạt tới dục vọng của mình và dùng mọi thủ đoạn để đạt tới tình yêu đó. Vòng xoáy của đồng tiền, của quyền lực, của tham vọng cá nhân đã khiến họ trở thành những con người đối lập nhau. Ai sẽ là người phải trả giá trong sự tàn khốc xoay chuyển của “vòng xoáy bạc”? Ai sẽ chứng tỏ được bản lĩnh trước sự cám dỗ của đồng tiền để khẳng định rằng đồng tiền tuy có sức mạnh ghê gớm nhưng không thể mua nổi nhân phẩm của một con người đích thực?

Tăng tốc độ download bằng cách mua tai khoản trả phí Mời mọi người mua tại đia chỉ để ủng hộ minh Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Download from rapidgator.net
Mã: Chọn tất cả
DVD ISO

http://rapidgator.net/file/25218923/VONG_XOAY_BAC_01.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24611016/VONG_XOAY_BAC_02.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24619714/VONG_XOAY_BAC_02.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612335/VONG_XOAY_BAC_03.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612712/VONG_XOAY_BAC_04.ISO.html
http://rapidgator.net/file/25218932/VONG_XOAY_BAC_06.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24610703/VONG_XOAY_BAC_07.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24619741/VONG_XOAY_BAC_07.ISO.html
http://rapidgator.net/file/25218930/VONG_XOAY_BAC_08.ISO.html
http://rapidgator.net/file/25218933/VONG_XOAY_BAC_09.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612275/VONG_XOAY_BAC_10.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24619725/VONG_XOAY_BAC_10.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24610713/VONG_XOAY_BAC_11.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24617224/VONG_XOAY_BAC_11.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24610714/VONG_XOAY_BAC_12.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24613849/VONG_XOAY_BAC_12.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612330/VONG_XOAY_BAC_13.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24610716/VONG_XOAY_BAC_14.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24617221/VONG_XOAY_BAC_14.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612332/VONG_XOAY_BAC_15.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612867/VONG_XOAY_BAC_15.ISO.001.html
http://rapidgator.net/file/24613057/VONG_XOAY_BAC_15.ISO.002.html


DVDRip

http://rapidgator.net/file/25218923/VONG_XOAY_BAC_01.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24611016/VONG_XOAY_BAC_02.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24619714/VONG_XOAY_BAC_02.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612335/VONG_XOAY_BAC_03.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612712/VONG_XOAY_BAC_04.ISO.html
http://rapidgator.net/file/25218932/VONG_XOAY_BAC_06.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24610703/VONG_XOAY_BAC_07.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24619741/VONG_XOAY_BAC_07.ISO.html
http://rapidgator.net/file/25218930/VONG_XOAY_BAC_08.ISO.html
http://rapidgator.net/file/25218933/VONG_XOAY_BAC_09.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612275/VONG_XOAY_BAC_10.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24619725/VONG_XOAY_BAC_10.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24610713/VONG_XOAY_BAC_11.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24617224/VONG_XOAY_BAC_11.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24610714/VONG_XOAY_BAC_12.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24613849/VONG_XOAY_BAC_12.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612330/VONG_XOAY_BAC_13.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24610716/VONG_XOAY_BAC_14.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24617221/VONG_XOAY_BAC_14.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612332/VONG_XOAY_BAC_15.ISO.html
http://rapidgator.net/file/24612867/VONG_XOAY_BAC_15.ISO.001.html
http://rapidgator.net/file/24613057/VONG_XOAY_BAC_15.ISO.002.html
http://rapidgator.net/file/24612694/VongXoayBac_01.avi.html
http://rapidgator.net/file/24612970/VongXoayBac_02.avi.html
http://rapidgator.net/file/24613108/VongXoayBac_03.rar.html
http://rapidgator.net/file/25208749/VongXoayBac_04.avi.html
http://rapidgator.net/file/24613102/VongXoayBac_05.avi.html
http://rapidgator.net/file/24613285/VongXoayBac_06.avi.html
http://rapidgator.net/file/24613318/VongXoayBac_07.avi.html
http://rapidgator.net/file/24613403/VongXoayBac_08.avi.html
http://rapidgator.net/file/24613378/VongXoayBac_09.avi.html
http://rapidgator.net/file/25208726/VongXoayBac_10.avi.html
http://rapidgator.net/file/24613579/VongXoayBac_11.avi.html
http://rapidgator.net/file/24613607/VongXoayBac_12.avi.html
http://rapidgator.net/file/24613692/VongXoayBac_13.avi.html
http://rapidgator.net/file/24613804/VongXoayBac_14.avi.html
http://rapidgator.net/file/25208796/VongXoayBac_15.avi.html
http://rapidgator.net/file/24615648/VongXoayBac_16.avi.html
http://rapidgator.net/file/25208845/VongXoayBac_17.avi.html
http://rapidgator.net/file/24617154/VongXoayBac_18.avi.html
http://rapidgator.net/file/24616119/VongXoayBac_19.avi.html
http://rapidgator.net/file/24616067/VongXoayBac_20.avi.html
http://rapidgator.net/file/24617145/VongXoayBac_21.avi.html
http://rapidgator.net/file/24618156/VongXoayBac_22.avi.html
http://rapidgator.net/file/24618272/VongXoayBac_23-.avi.html
http://rapidgator.net/file/24617235/VongXoayBac_24i.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619308/VongXoayBac_25.avi.html
http://rapidgator.net/file/24618278/VongXoayBac_26.avi.html
http://rapidgator.net/file/24618320/VongXoayBac_27.avi.html
http://rapidgator.net/file/25191676/VongXoayBac_28.avi.html
http://rapidgator.net/file/25208911/VongXoayBac_28.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619414/VongXoayBac_29.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619408/VongXoayBac_30.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619447/VongXoayBac_31.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619516/VongXoayBac_32.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619580/VongXoayBac_33.avi.html
http://rapidgator.net/file/25210542/VongXoayBac_34.avi.html
http://rapidgator.net/file/25198290/VongXoayBac_35.avi.html
http://rapidgator.net/file/25210596/VongXoayBac_35.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619533/VongXoayBac_36.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619527/VongXoayBac_37.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619592/VongXoayBac_38.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619610/VongXoayBac_39.rar.html
http://rapidgator.net/file/24619622/VongXoayBac_40.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619721/VongXoayBac_41.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619708/VongXoayBac_42.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619746/VongXoayBac_43.avi.html
http://rapidgator.net/file/24619737/VongXoayBac_44.avi.html

Download from lumfile.com
Mã: Chọn tất cả
DVDRip

http://lumfile.com/25ldbf2vo7pk/VongXoayBac_01.avi.html
http://lumfile.com/fry3b74j7vnj/VongXoayBac_02.avi.html
http://lumfile.com/twgxmimxblqk/VongXoayBac_03.rar.html
http://lumfile.com/qh5tdq2f8a21/VongXoayBac_04.avi.html
http://lumfile.com/lmhhbtrj24wj/VongXoayBac_05.avi.html
http://lumfile.com/zobfumrz3qe5/VongXoayBac_06.avi.html
http://lumfile.com/n2il1tct65b2/VongXoayBac_07.avi.html
http://lumfile.com/1cl5ahr970bt/VongXoayBac_08.avi.html
http://lumfile.com/q48eie7lymnj/VongXoayBac_09.avi.html
http://lumfile.com/5du0u0z2af5l/VongXoayBac_10.avi.html
http://lumfile.com/id7b4pluwn2q/VongXoayBac_11.avi.html
http://lumfile.com/7feqiq4iccoc/VongXoayBac_12.avi.html
http://lumfile.com/1o2a0viyqlwo/VongXoayBac_13.avi.html
http://lumfile.com/kjxik068hjdg/VongXoayBac_14.avi.html
http://lumfile.com/yzjx5do2a41a/VongXoayBac_15.avi.html
http://lumfile.com/87nxyphbi0sq/VongXoayBac_16.avi.html
http://lumfile.com/kry56r64ov44/VongXoayBac_17.avi.html
http://lumfile.com/8eqplalc1zzo/VongXoayBac_18.avi.html http://lumfile.com/7c8def0r58em/VongXoayBac_19.avi.html
http://lumfile.com/013ykxhb7pl9/VongXoayBac_20.avi.html
http://lumfile.com/esrr5i9cj80b/VongXoayBac_21.avi.html
http://lumfile.com/pybbijx9wwfn/VongXoayBac_22.avi.html
http://lumfile.com/etf4nd4h2e6g/VongXoayBac_23-.avi.html
http://lumfile.com/my210vzt3zc1/VongXoayBac_24i.avi.html
http://lumfile.com/x76widaqwppy/VongXoayBac_25.avi.html
http://lumfile.com/ge2ip1zu49f5/VongXoayBac_26.avi.html
http://lumfile.com/4slb32uconb0/VongXoayBac_27.avi.html
http://lumfile.com/a03w9oy5ojsp/VongXoayBac_28.avi.html
http://lumfile.com/izrkzqcaeue9/VongXoayBac_29.avi.html
http://lumfile.com/s8dz71igxp4h/VongXoayBac_30.avi.html
http://lumfile.com/vt41wsa6f2c0/VongXoayBac_31.avi.html
http://lumfile.com/hnwdfl78noep/VongXoayBac_32.avi.html
http://lumfile.com/5eaylh490xwe/VongXoayBac_33.avi.html
http://lumfile.com/q2xp1ea3rb2a/VongXoayBac_34.avi.html
http://lumfile.com/2103ph9dl228/VongXoayBac_35.avi.html
http://lumfile.com/2f27iobwvbge/VongXoayBac_36.avi.html
http://lumfile.com/msbm4wfxiio8/VongXoayBac_37.avi.html
http://lumfile.com/t09srbnntcgk/VongXoayBac_38.avi.html
http://lumfile.com/zprx7s8yfije/VongXoayBac_39.rar.html
http://lumfile.com/e1qdqrwed6k2/VongXoayBac_40.avi.html
http://lumfile.com/tmqx16pbcxqx/VongXoayBac_41.avi.html
http://lumfile.com/pd1t6lv1bikh/VongXoayBac_42.avi.html
http://lumfile.com/060ltyjv0yrm/VongXoayBac_43.avi.html
http://lumfile.com/3sm5uo4mq3ca/VongXoayBac_44.avi.html
http://lumfile.com/2p8av3l0ujql/VongXoayBac_45-End.avi.html
CÁCH ĐĂNG KÝ ACCOUNT DOWNLOAD FILE Lumfile.Com NHƯ SAU:

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ THEO LINK:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BƯỚC 2: SAU KHI ĐĂNG KÝ xONG CÁC BÁC ĐĂNG NHẬP NICK CỦA MÌNH VÀO RỒI KICK VÀO LINK MÌNH CẦN DOWNLOAD TẠI ĐÓ CÁC BÁC SẼ LỰA CHỌN ACCOUNT PRE THEO MÌNH MUỐN HOẶC VÀO MỤC UpGarde To Premium ĐỂ UPDATE PREMiUm

BƯỚC 3: KHI ĐÃ CÓ ACCOUNT PRE RỒI Gắn Vào Phần MỀm Jdownloader.sau đó copy link bỏ vào Jdownloader.Nó Tự Động Download MỘT CÁCH NHANH NHẤT VÀ không PHẢI CHỜ ĐỢI LÂU

Thanks all
Kết nối đề xuất: