By mysteryboy18
#538457 Tại bài nhiều quá. Để phân biệt các thể loại phim thì post bài này. Có thể xem đầy đủ tại đây: . Phim đều vừa có subvie, Nếu ở link mình ghi là Subtitles:Vietnamese-Muxed nghĩa là bạn chỉ cần tải phim và thưởng thức không cần tải thêm phụ đề rời nữa. Còn không mình cũng đưa ra link tải phụ để phim. Chất lượng thường là BRRIp nên xem cũng ổn.


The Hills Have Eyes (2006) UNRATED BrRip 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- MuxedThe Hills Have Eyes II (2007) Brrip 500MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed


The Ward (2010) BRRIp ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed


Mirrors (2008) BRRIp 450MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles:Vietnamese- MuxedShaun Of The Dead (2004) BRRIp ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder


The Amityville Horror (2005) BluRay 720p 500MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folderFriday the 13th (2009) EXTENDED Brrip 720p 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder


White: The Melody of Curse (2011) HDTV 400MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folderThe Ring (2002) BRRIp 650MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder


The Ruins (2008) Brrip 720p 500MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder


The Human Centipede: First Sequence (2009) BluRay 720p ***** Subvie

ownload Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folderDay of the Dead (2008) BluRay 720p ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folderDawn of the Dead (2004) UNRATED Director's Cut BluRay 720p 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder


Drag Me to Hell (2009) UNRATED Brrip 720p ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folderThe Haunting in Connecticut (2009) EXTENDED BluRay 720p ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


Faces in the Crowd (2011) BluRay 720p ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vnThe Echo (2008) BluRay 720p ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


Stake Land (2010) BluRay 720p ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vnPlanet Terror (2007) Brrip 720p 650MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vnThe Caller (2011) BRRIp 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder


I Saw The Devil (2010) BRRip 850MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vnDylan Dog Dead of Night (2011) BDRip 600MB | 720p Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


Pandorum (2009) BluRay 720p 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder


Seconds Apart (2011) BDRip | 720p Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


Red Riding Hood (2011) BDRip | 720p Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folderApollo 18 (2011) BRRIp 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

The Mist (2007) BluRay 720p 800MB Subvie

Download UP.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vnFright Night (2011) BRRIp 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Death Note 3: L Change the World (2008) BluRay 720p 800MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vnThe Thing (2011) BluRay 720p 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs: Subvie in folderHostel (2005) BRRip [Dir Cut] 500MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- MuxedHostel: Part II (2007) BRRIp [Unrated] 500MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- MuxedFinal Destination Complete Collection 1 -5 (2000-2011) BluRay 720p Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed


Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Shark Night (2011) BluRay 720p ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed

OR: Subs:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Dont Be Afraid of the Dark (2011) BluRay 720p 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed

OR Subs: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kill List (2011) BluRay 720p ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hostel Part III (2011) UNRATED BluRay 720p ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Grave Encounters (2011) BluRay 720p 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The Awakening (2011) LiMiTED BluRay 720p 700MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

The Darkest Hour (2011) BluRay 720p ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
The Divide (2011) LiMiTED BluRay 720p 700MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Underworld: Awakening (2012) BRRIp 720p 650MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed


The Woman In Black (2012) BRRip ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Intruders (2011) BRRip 650MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Piranha 3DD (2012) 720p HDRip 600Mb Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doom 2005 BluRay 720p BRRip 500MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vnTwixt (2011) BluRay 720p 700MB Subvie

Download UP.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Dreamcatcher 2003 HDTV 700MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


Cassadaga 2011 BRRip 650Mb Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sleepy Hollow (1999) brrip 650Mb Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vnXem Oniline:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sub vừa đi kèmATM (2012) LiMiTED BluRay 720p ***** Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mới xem qua thì thấy khớp hay có thể chờ bên pdvREC 3 Genesis (2012) BluRay 720p 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


407 Dark Flight 3D (2012) BluRay 720p 800MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vnSector 7 (2011) BluRay 720p 700MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed


The Cabin in the Woods (2011) 720p HDRip 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed


The Last House on the Left (2009) Unrated BluRay 720p 700MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed


A Tale Of Two Sisters 2003 720p BrRip 750MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed


Download Fshare.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- MuxedThe Descent Part 2 (2009) BRRip 720p ***** Subvie

Download Fshare.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- MuxedDownload Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed


Bait (2012) BluRay 720p 700MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed


Prometheus (2012) 720p 800MB Subvie

Download Up.4Share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn

Subvie: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Resident Evil Damnation(2012) BRRip 650MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Resident Evil: Degeneration - Biohazard Degeneration (2008) Brrip 700MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subtitles: Vietnamese- Muxed


Martyrs (2008) BluRay 720p 700MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subs: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sub dịch không hay lắm nhưng có mỗi cái nên cũng bó tay.


The Host-Gwoemul (2006) Brrip 720p 850MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


Saw I-VII AKA Saw 1-7 (2004-2010) Brrip 720p Subvie

Download Up.4share.vn

Part1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part4:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part6: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part7: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vnPredator 1987 Brrip 400MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder


Red Lights (2012) Brrip 720p 750MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


The Pact (2012) BRRip 720p 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Siubvie in folder 4share.vn

p/s him tuy nội dung không hay nhưng ghê vãi lèo


Chernobyl Diaries (2012) BRRip 600mb Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


30 Days of Night 2007 Brrip 720p 600MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


Vacancy (2007) Brrip 720p 700MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


28 Days Later… (2002) 720p BRRip 450MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


Abraham Lincoln Vampire Hunter (2012) BluRay 720p 700MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sub: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
28 Weeks Later 2007 720p BRRip 500MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn


Wrong Turn I-IV Unrated BRRip Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn

P/s: Sẽ update nốt phần 5 khi có


Wrong Turn 5: Bloodlines (2012) BluRay 720p 700MB Subvie

Download Up.4share.vn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subvie in folder 4share.vn

Sub PDV:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

By Lyn
Kết nối đề xuất: