By firstlove_85dn
#534103 Tổng hợp phim Hàn Quốc chọn lọc nên xem [Vietsub] .


- Topic được nối tiếp theo topic của American Ewan vừa '' đóng cửa''
- Phim được tập hợp từ rất nhiều nguồn khác nhau Vd : KST , VNZ , HDVN , KITES , TPHD ...

- Đặc biệt , Tất cả phim ở đây được chọn lọc một cách kĩ lưỡng nên chất lượng cũng như nội dung thì các bạn khỏi lo nhé !

Văn hóa trước khi downStart

Rooftop Prince


Download


Tập 01
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 02
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 03

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 04
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 05
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 06
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 07
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 08
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 09
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 10
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 11
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 12
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 13
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 14
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 15
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 16
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 17
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 18
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 19
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Fashing King

Download
Ep01: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep02: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep03: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep04: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep05: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep06: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep07: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep08: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep09: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep10: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep11: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep12: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep13: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep14: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep15: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep16: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep17: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep18: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep19: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep20.End: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

City HunterDownload
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ngoài lề : OST [Rất hay]

1. Love - Yim Jae Bum


Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!__________________________________________________2. Lonely Day - J.Symphony


Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

__________________________________________________3. Suddenly - Kim Bo Kyung


Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!__________________________________________________
5. It's Alright - Yang Hwa Jin


Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!__________________________________________________6. So Goodbye - Jong Hyun


Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


__________________________________________________7. Cupid - Girl's Day


Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!__________________________________________________8. I love you, I want you, I need you - Apple MangoDownload: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

49 Days


Download

TẬP 1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


TẬP 2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


TẬP 3
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


TẬP 4
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 5
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 6
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 7
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 8
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 9
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 10
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


TẬP 11
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


TẬP 12
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


TẬP 13
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


TẬP 14
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Kings Of Braking
Mediafire

Tập 1:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 2:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 3:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 4:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 5:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 6:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 7:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 8:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 9:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 10:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 11:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 12:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 13:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 14:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 15:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 16:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 17:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 18:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 19:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 20:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 21:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 22:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 23:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 24:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tập 25:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 26:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 27:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 28:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 29:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 30:

P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pasta


Fshare

Ep.01: P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.02: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.03: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.04: P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.05: P1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

P2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.06: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.07: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.08: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.09: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.10: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.11: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.12: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.13: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.14: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.15: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.16: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.17: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.18: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.19: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ep.20: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bản Tình Ca Mùa Đông

Fshare
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By jadelysebastien_camlyhoang
#534140 Updating ...
các bạn nào thấy có bộ nào hay thì nói mình mình úp lên luôn nhé ( Có link down thì càng tốt , thank các bạn )
Thank và comment ủng hộ mình nhé
Blog Tâm sự:
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
By lathinga6
#534360 sao mình không down được nhỉ (Liên kết bạn chọn không tồn tại trên hệ thống Fshare)
Kết nối đề xuất: