By nam_lun_di_dong_a1
#525966 him này vừa từng làm cơn sốt từ 1954 > 2004 vừa ngừng làm

Godzilla 2001: Godzilla vs. Megaguirus ( Thuyết Minh )


Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Godzilla 2002 : Godzilla Tokyo S.O.S 1 ( Thuyết minh )

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Godzilla Tokyo S.O.S 2 Thuyết minh )

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Godzilla 2004: Godzilla Final War ( đây là phần hay nhất có tất cả đầy đủ quái vật từ đầu đến cuối ( có cả Godzilla của Mỹ ) tiếc rằng không có sub

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


còn đây là Godzilla của mỹ : Godzilla 1998 ( Thuyết minh )Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
hoặc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
sub :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Down về nối các file với nhau để xem bằng Download, Hướng dẫn Cách sử dụng HJ Split nối file------------ Bổ sung Godzilla 2014 ----------
Godzilla 2014 Quái Vật GodzillaDownload: Godzilla 2014 1GB
việc cuồi cùng là bấm nút thanks
By Alvan
By anhchangcodon_boymylove
#526209 mình đang updoad bản Godzilla 1998 Thuyết minh , + nếu ai KẾT mình sẽ up bản năm 2000 & 1995 & 1994 nhưng có điều không có sub
By baby_dieuanh
#526382 haha, cho đến lớn vẫn khoái nhất là bản của Mỹ, vì xem có vẻ logich hơn mấy bản khác 1 chút và kỹ xảo cũng ok
Kết nối đề xuất: