By Gilroy
#522276

Giới thiệu nhân vật:Nội dung:

Mười sáu tuối và biết tin mình là một phù thủy, Sabrina bắt đầu bước vào một thế giới khác.

Một phù thủy tập sự trong một thế giới tuổi teen nhiều điều thú vị

Download:
Resolution: 720x540

Size: ~260-280MB/1 tập

Type: mkv

Ghi chú: Dành cho tất cả loại máy tính cá nhân

-------------------------------
SEASON ONE

Tập 1: Pilot
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 2: Bundt Friday
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 3: The True Adventures Of Rudy Kazootie
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 4: Terrible ThingsBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 5: A Halloween StoryBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 6: Dream DateBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 7: Third Aunt From The SunBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 8: Magic JoelBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 9: Geek Like MeBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 10: Sweet & Sour VictoryBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 11: A Girl and Her Cat
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 12: Trial By FuryBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 13: Jenny's Non-DreamBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 14: Sabrina Through The Looking GlassBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 15: Hilda And Zelda: The Teenage YearsBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 16: Mars Attracts!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 17: First KissBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 18: Sweet CharityBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 19: Cat ShowdownBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 20: Meeting Dad’s GirlfriendBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 21: As Westbridge TurnsBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 22: The Great MistakeBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 23: The CrucibleBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 24: Troll BrideBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By sweet_friend41176
Kết nối đề xuất: