By Gilroy
#522276

Giới thiệu nhân vật:



Nội dung:

Mười sáu tuối và biết tin mình là một phù thủy, Sabrina bắt đầu bước vào một thế giới khác.

Một phù thủy tập sự trong một thế giới tuổi teen nhiều điều thú vị

Download:
Resolution: 720x540

Size: ~260-280MB/1 tập

Type: mkv

Ghi chú: Dành cho tất cả loại máy tính cá nhân

-------------------------------
SEASON ONE

Tập 1: Pilot




Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 2: Bundt Friday




Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 3: The True Adventures Of Rudy Kazootie




Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 4: Terrible Things



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 5: A Halloween Story



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 6: Dream Date



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 7: Third Aunt From The Sun



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 8: Magic Joel



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 9: Geek Like Me



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 10: Sweet & Sour Victory



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 11: A Girl and Her Cat




Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 12: Trial By Fury



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 13: Jenny's Non-Dream



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 14: Sabrina Through The Looking Glass



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 15: Hilda And Zelda: The Teenage Years



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 16: Mars Attracts!



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 17: First Kiss



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 18: Sweet Charity



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 19: Cat Showdown



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 20: Meeting Dad’s Girlfriend



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 21: As Westbridge Turns



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 22: The Great Mistake



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 23: The Crucible



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 24: Troll Bride



Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By sweet_friend41176
Kết nối đề xuất: