By Kathlynn
#514543

****Chú ý: Mediafire khóa liên kết từ ketnooi.com/forum qua mediafire click trực tiếp link sẽ báo lỗi.

Copy link--> paste vào thanh address--> down từng link... ***

Osombie (2012)
Trailer:Link MF: (Copy link--> down từng link, click trực tiếp link sẽ báo lỗi "File Blocked for Violation".)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Link 4share: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

The Dead (2010)
Trailer:
Link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Quarantine (2008)
Trailer:
Link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: halinh.vn


Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Quarantine 2: Terminal (2011)
Trailer:
Link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Pass : AmoviesZ.com


Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

[REC]2 (2009)
Trailer:
Link (Hard sub Việt):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dance of dead (2008)
Trailer:
Link (hard Sub Việt):

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Land of the Dead (2005)
Trailer:
Link (hard Sub Việt):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Eaters – Rise of the Dead (2011)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Siege Of The Dead - 2010
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

La Horde (2010)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

password: jt-blog.com


Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Devil's Playground (2010)
Trailer:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Password: phimrip.net

Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Resident Evil: Afterlife (2010)
Trailer:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Survival of the Dead (2009)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Password (part 3): urgrove.com


Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Zombieland (2009)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: halinh.vn

Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dawn of the Dead (2004)
Trailer:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Diary of the Dead (2008)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: usk4wbb

Thêm .rar rồi giải nén

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

[B]Resident Evil (2002)[/B]
Trailer:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Resident Evil 2 Apocalypse (2004)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Resident Evil 3 Extinction (2007)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

(Hoạt hình 3D) Resident Evil : Degeneration (2008)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Shaun Of The Dead (2004)
Trailer:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Pass : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Rec (2007)
Trailer:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: vnsharing.net

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

28 Days Later (2002)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass unrar ( nếu có) :joinmovie.com

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

28 Weeks Later (2007)
Trailer:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bản hardsub Việt:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Dead Snow (2009)
Trailer:

[Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: vnsharing.net

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

I Am Legend (2007)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Day of the Dead (2008)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Xóa đuôi vnw đổi thành rar

Password giải nén : [email protected]

Sub Việt:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doghouse (2009)
Trailer:
Bản 300 MB :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass download nếu có: mabuV

Pass nối file: i4vn.com.vn hay I4VN.COM.VN


Bản DVDRip:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: luckySub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dead Alive (1992)
Trailer:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Planet Terror (2007)
Trailer:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: 300mbfilms.com


Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Zone Of The Dead (2009)
Trailer:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: joinmovie.com


Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

House of the Dead 2 (2005)
Trailer:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Đổi tên *.vnw thành *.rar

Extract với password: ware.vn


Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Return of the Living Dead - Necropolis (2005)
Trailer:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


1 LINK
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Sub Việt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ngoài ra còn một số phim về crank khác nhưng do chưa có sub Việt nên mình chưa giới thiệu đến!

Chú ý: các bạn nên kiểm tra link trước khi down vì 1 số link vừa quá lâu có thể bị die!

File rar khi giải nén bị lỗi hãy thử repair bằng winrar nếu không được thì tải lại file bị lỗi.Hướng dẫn khôi phục các file rar bị lỗi xem ở cuối bài viết!

Mọi người ai phát hiện link bị die thì vui lòng báo lại.

Tất cả phim mình up đều có sub Việt kèm bên dưới, một vài phim mình vừa hardsub

Hướng dẫn khôi phục các file vừa có chế độ recovery record bị lỗi:


1. Mở file bị lỗi bằng winrar.

2. Vào menu Tools ---> Repair archive ---> OK.

3. Tùy theo đuôi là rar hay zip mà lựa chọn.

4. Sau đó winrar sẽ tiến hành repair archive, khi nào xong sẽ tạo 1 file có tên là rebuilt.xxx.rar

5. Xóa file gốc bị lỗi đi, rename file rebuilt.xxx.rar thành xxx.rar

6. Tiến hành giải nén như bình thường. Done
By doanthehiep85
#517451 cái zombielanh coi mắc cười kinh khủng.......cứcoi nhưfilm hài......ko có chút j là kinh dị cả
By luat_trau
#517459 Thank! Đang down REC.

---------- Bài viết vừa được nhập tự động bởi hệ thống ----------


Nói phim về crank vui thì cũng tùy phim thui. Chứ nhiều phim cũng khiếp lắm đấy. Thank nhà sx, Thank bà con có công up lên nhiều!
Kết nối đề xuất: