Hình đại diện của thành viên
By motminh07
#513939
Genre............: Movie / Drama / Romance
Distributor......: Difference
Year.............: 2012
Country..........: Japan
Director.........: Yohka Kusano

DVD Format.......: NTSC
DVD Size.........: DVD5
Screen Format....: Letterbox
Audio Language...: Japanese
Audio Format.....: Dolby 2.0ch stereo
Subtitles........: None

Những mối tình chồng chéo, bình thường lẫn...bất thường trong một xã hội công nghiệp cuồng quay...

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sub
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: