Hình đại diện của thành viên
By motminh07
#510118

IMDB..........: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Rating .......: 4.1/10 from 82 users
Screens.......: 5 July 2012 (Israel)
Genre ........: Animation | Comedy

Date .........: September 23 2012
Runtime ......: 1:22:26
Size .........: 4.37 GB
Video ........: 1280x688
Bitrate ......: 6084 kbps (x264/CBR 2 Pass/ L4.1)
Audio 1.......: English DTS 5.1 Ch 1510 kbps
Chapters......: Yes
Source .......: Zambezia 2012 Blu-ray 1080p AVC DTS-HD 5.1
Subs .........: N/A

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sub
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sub
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: