Hình đại diện của thành viên
By motminh07
#505303

Tên tiếng Anh: Chor Lau Heung
Tên tiếng Hoa: 楚留香
Tên gốc: Sở Lưu Hương
Ngày phát sóng trên TVB: 5/9/1979
Năm phát hành ở VN: Không phát hành
Số tập: 14
Giám chế: Vương Thiên Lâm
Diễn viên:
Trịnh Thiếu Thu - Sở Lưu Hương
Triệu Nhã Chi - Tô Dung Dung
Ngô Mạnh Đạt - Hồ Thiết Hoa
Uông Minh Thuyên - Thẩm Huệ San
Liêu An Lệ - Tống Điềm Nhi
Cao Niệm Tư - Lý Hồng Tụ
Hạ Vũ - Cơ Băng Nhạn
Âu Dương Phối San - Hắc Trân Châu
Huỳnh Hạnh Tú - Cung Nam Yến
Quan Thông - Vô Hoa
Thượng Quan Ngọc - Cao Thái Quân
Huỳnh Doãn Tài - Nam Cung Linh
Dương Phân Phân - Phi Yến
Trần Bách Tường - Phi Ưng
Giang Nghị - Bạch Ngọc Ma Cái
Trương Xung
Lý Tư Kỳ
Sâm Sâm - Tỳ Bà công chúa
Lữ Hữu Huệ - Thủy Mẫu Âm Cơ
Trình Khả Vi - Cao Á Nam
Liêu Khải Trí - nha sai
Thang Chấn Nghiệp - nha sai
Quan Hải Sơn - Cao Quán Anh
Hàn Mã Lợi - Thẩm Huệ Lâm
Lương San - Thạch Quan Âm

Tóm tắt nội dung:

Phần I: Vô Hoa Truyền Kỳ


Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tap 1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 6: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 7: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 8: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 9: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 10: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 11: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 12: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 13: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 14: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: