Hình đại diện của thành viên
By goihon_dk5
#501880 Nhật Nguyệt Tình Sử - The Moon Embracing the Sun 20/20 USLT


Genre: Romance, fantasy, period
Episodes: 20
Broadcast network: MBC

Director: Kim Do Hoon
Screenwriter: Jin Soo Wan
Preceded By: Me Too, Flower!
Followed By: King 2 Hearts

Cast
Kim Soo Hyun as Lee Hwon
Yeo Jin Goo as Hwon
Han Ga In as Heo Yeon Woo
Kim Yoo Jung as Yeon Woo
Jung Il Woo as Prince Yang Myung
Lee Min Ho as young Yang Myung
Kim Min Seo as Yoon Bo Kyung
Kim So Hyun as young Bo Kyung


Download Links

Filerose :
http://filerose.com/0b78jldihdqw/PlanetPhim_NhatNguyetTinhSu-01.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Rapidgator :
http://rapidgator.net/file/27105522/PlanetPhim_NhatNguyetTinhSu-01.avi.html
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: