Hình đại diện của thành viên
By ptupro
#501711 Người Chồng Mất Trí - Quách Tấn An 20 Tập

Người Chồng Mất Trí - Quách Tấn An 20 Tập

Tên gốc: tráng phu thành long
Số tập: 20
Ngày thử trang phục: 15/5/2002
Ngày phát sóng trên TVB: 30/12/2002
Ngày phát hành ở VN: 14/3/2003
Giám chế: Hùynh Vỹ Thanh (thiện ác đối đầu, chánh tà tranh bá, Tiêu Thập Nhất Lang)
Đề tài: gia đình
Diễn viên:
Quách Tấn An
Tuyên Huyên
Dương Uyển Nghi
Tào Vĩnh Liêm
Đường Ninh
Đặng Nhất Quân
Hùynh Kỷ Doanh
Thang Doanh Doanh
Nguyên Hoa
Hứa Thiệu Hùng
Lư Uyển Nhân
Tần Hòang
Trần Tú Châu
Lý Thành Xương
Lý Quốc LânTăng tốc độ download bằng cách mua tai khoản trả phí Mời mọi người mua tại đia chỉ để ủng hộ minh Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CÁCH ĐĂNG KÝ ACCOUNT DOWNLOAD FILE Lumfile.Com NHƯ SAU:

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ THEO LINK:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BƯỚC 2: SAU KHI ĐĂNG KÝ xONG CÁC BÁC ĐĂNG NHẬP NICK CỦA MÌNH VÀO RỒI KICK VÀO LINK MÌNH CẦN DOWNLOAD TẠI ĐÓ CÁC BÁC SẼ LỰA CHỌN ACCOUNT PRE THEO MÌNH MUỐN HOẶC VÀO MỤC UpGarde To Premium ĐỂ UPDATE PREMiUm

BƯỚC 3: KHI ĐÃ CÓ ACCOUNT PRE RỒI Gắn Vào Phần MỀm Jdownloader.sau đó copy link bỏ vào Jdownloader.Nó Tự Động Download MỘT CÁCH NHANH NHẤT VÀ không PHẢI CHỜ ĐỢI LÂU

Thanks all
Download from lumfile.com
Mã: Chọn tất cảhttp://lumfile.com/zli7ympt3x8o/NguoiChongMatTri_01.avi.html
http://lumfile.com/4zmr4ywj0fzh/NguoiChongMatTri_02.avi.html
http://lumfile.com/3i7i3p4u39vl/NguoiChongMatTri_03.avi.html
http://lumfile.com/7yuwt5jwg2a7/NguoiChongMatTri_04.avi.html
http://lumfile.com/9irvobwbxvcz/NguoiChongMatTri_05.avi.html
http://lumfile.com/o0l3y37mt3ze/NguoiChongMatTri_08.avi.html
http://lumfile.com/usgigsg8je58/NguoiChongMatTri_09.avi.html
http://lumfile.com/jv0vtrqvtotw/NguoiChongMatTri_10.avi.html
http://lumfile.com/b373cffv01eo/NguoiChongMatTri_11.avi.html
http://lumfile.com/vokc3rttim3q/NguoiChongMatTri_12.avi.html
http://lumfile.com/uoz9ze06gjfn/NguoiChongMatTri_13.avi.html
http://lumfile.com/cy3ndif95nk0/NguoiChongMatTri_14.avi.html
http://lumfile.com/nibm0k358fa3/NguoiChongMatTri_15.avi.html
http://lumfile.com/x1zjxrxhqyll/NguoiChongMatTri_16.avi.html
http://lumfile.com/2qbbxelbqr1v/NguoiChongMatTri_17.avi.html
http://lumfile.com/idyttcxy68xe/NguoiChongMatTri_18.avi.html
http://lumfile.com/zfhmlj46yly4/NguoiChongMatTri_20-End.avi.html
Kết nối đề xuất: