Hình đại diện của thành viên
By goihon_dk5
#501631 Hậu Cung Ác Đấu - Curse Of The Royal Harem (18/29 HDTV USTL )

Diễn viên: Trần Cẩm Hồng , Tuyên Huyên , Hồ Hạnh Nhi , Huỳnh Thục Nghi ,Trần Sơn Thông ,Trương Quốc Cường,Hồ Định Hân .
Notable : TVB 44th Anniversary series 2011, Replacing Super Snoops - 荃加福祿壽探案 (2011)
Release Date : October 31, 2011
Audio: USLT, FFVN
Country: Hong Kong
Genre: Historical
Episodes: 30

Cast:
Jessica Hsuan, Myolie Wu, Sunny Chan, Nancy Wu, Elena Kong, Joel Chan, Macy Chan, Gigi Wong


Synopsis
Consort Quan (Jessica Hsuan) was Emperor Daoguang (Sunny Chan) elder brother's new wife. However, Daoguang's brother was missing after a battle and his body was never found. Empress Dowager Congci (Gigi Wong) devastated that she lost her beloved son. She saw Quan as an ominous woman and wanted her dead. Daoguang was already in love with Quan since he was young. One day, he announced Quan as his new concubine, which angered Empress Shencheng (Myolie Wu). Partnering up with Empress Dowager, the two vowed to eradicate Quan using many different schemes to harm her. As Quan wanted to protect herself, she did not hesitate to battle the Empress to the end. During their battle, Quan accidentally discovered a major plot happening in the royal harem. Who is behind this big plot? Who will be the winner in this intense battle in the royal harem?
Download Links

Ryushare
http://ryushare.com/17bce13b9485/_HauCungAcDau_01.avi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Rapidgator
http://rapidgator.net/file/23136403/_HauCungAcDau_01.avi.html
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By xuanphuong
Kết nối đề xuất: