By nazika_online_77640
#469152 Dạo chơi thấy được phim này nên post cho a e xem thử,bản DVD nên không cần bình lần cũng pik nhé .Thấy được thì thanks phát nhé.Có bản mới mình cập nhật tiếp
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!, Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!,

Đạo diễn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Quốc gia:
Hồng Kông,

Diễn viên:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tìm thấy tại:
Ketnooi
Giới thiệu:
Tại Phượng Minh Sơn, ông phải đối mặt với sự bao vây của Tào Anh, cháu gái Tào Tháo, kẻ năm xưa từng chứng kiến ông cứu ấu chúa A Đẩu. Tào Anh thề bắt sống Triệu Tử Long bằng mọi giá, nhưng tiếc thay người đàn bà văn võ song toàn này không thể đạt được ước nguyện.
TAGS: [b]phim Truyền Thuyết Triệu Tử Long, Truyền Thuyết Triệu Tử Long, xem phim Truyền Thuyết Triệu Tử Long tập : 1


Triệu Tử Long (Triệu Vân - chữ Hán: 趙雲, bính âm: Zhao Yun; 168-229), tự là Tử Long (子龍) người vùng Thường Sơn, là một vị tướng thời (gian) kỳ cuối nhà Đông Hán và thời (gian) Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người vừa góp công lớn vào chuyện thành lập nhà Thục, với Lưu Bị là vị hoàng đế đầu tiên. Ông được phong chức Hổ uy Tướng quân và đứng thứ ba trong Ngũ Hổ Tướng của nhà Thục, bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu.Triệu Vân có vợ là Mã Vân Liễu (Mã Vân Liễu là em gái của Mã Siêu), hai con trai là Triệu Thống và Triệu Quảng. Người con thứ hai là thuộc cấp của Khương Duy và chết tại trận Đạp Trung.


Năm 208, Lưu Bị giao tranh với Tào Tháo thất bại và bị đuổi chạy qua Trường Bản. Trong trận Trường Bản thì Triệu Vân vừa liều mạng sống bảo vệ quyến Lưu Bị, cứu được con trai Lưu Bị là Lưu Thiện (A Đẩu), tạo nên điển tích Tử Long một ngựa cứu ấu chúa nổi tiếng đến ngày. Sau Đại chiến Xích Bích, Triệu Vân lũy công lớn giúp Lưu Bị giành được phần nam Kinh Châu, và trở thành một trong những tướng lĩnh quan trọng trong tập đoàn Lưu Bị, được phong chức "đại tướng quân". Khi Lưu Bị dẫn quân vào Ích Châu (益州, nay là tỉnh Tứ Xuyên, 四川), ông vừa giao cho Triệu Vân phòng thủ căn cứ chính ở Công An (公安, bây giờ thuộc tỉnh Hồ Bắc, 湖北) với tư cách "lưu dẫn tư mã" (留營司馬).


Năm 229, Triệu Vân bị bệnh mất ở Hán Trung, quân sĩ nước Thục vô cùng nuối tiếc. Ông được Lưu Thiện truy phong làm "Thuận Bình hầu" (順平侯) năm 261.

----

Bộcoi nhưmột hồi ức hoành tráng về vị tướng tài ba vào sinh ra tử và có một cái chết đầy oanh liệt - chết trên sa trường. Từ khi gia nhập quân đội cho đến khi làm tướng, Triệu Vân luôn có một tư tưởng khí khái và anh hùng. Bộ phim có sự tham gia của em Maggie - Lý Mĩ Kỳ phía địch quân Tào Tháo.


Link xem online cho các bác


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By babybietyeu113114115
Kết nối đề xuất: