By lop05c1
#431016

Code: Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 650 MiB
Duration : 50mn 33s
Overall bit rate : 1 798 Kbps

Video
ID : 0
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 50mn 33s
Bit rate : 1 466 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 400 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.170
Stream size : 530 MiB (82%)
Title : Video
Writing library : DivX 3013

Audio
ID : 1
Format : MPEG Audio
Format phiên bản : phiên bản 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 50mn 33s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 320 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 116 MiB (18%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 33 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
Title : Audio
Spring with excitement and jump with joy, because Shaun the Sheep is back for more wild adventures from the Oscar®-winning creators of Wallace & Gromit. Fun on the farm with Shaun and his barnyard buddies springs to life, from bouncing sheep and a super-sized Timmy to bagpipe buddies and a short-sighted farmer, there’s no limit to the wild things these animals will do. So hop along with Shaun, Bitzer, Shirley, Timmy and those Naughty Pigs next door in some sheep-herding mayhem that’s sure to give you a lift!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! [email protected]/forum

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By love_matrix
By diaryofprincess
#431268 nxb2008 Mình sẽ up sớm các phịm về Shaun the sheep

các bạn chờ nhé.


Bạn có cái nào mới kg cho minh xin với , minh rát thich film này.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bạn có cái nào mới kg cho minh xin với , minh rát thich film này.
By baovesusong_thaiha
#431308 Không khoái ss này = mấy ss trước, mấy ss trước nhìn con chó vàng vàng ngộ hơn
Kết nối đề xuất: