By pekut3_hokranh_iuanh
#428206 ANDY CHÀO TẤT CẢ CÁC FAN PHIM HÀI HONGKONG

Nếu ai ma hay vào Forum phim TÌNH CẢM_TÂM LÝ-HÀI HƯỚC thì chắc sẽ biết mình .Vì mình vừa có 3 bài viết rất lớn ở trong đó về chủ đề PHIM HÀI HONGKONG .Sau đây mình sẽ Post 1 TOPIC nữa về chủ đề trên .Nhưng thực sự là hành đông hài khác hăn với phong cách hài của :''VUA HÀI HONGKONG-CTT'' .

Phương châm của mình :

''SẼ MANG NHỮNG TIẾNG CƯỜI ĐẾN CHO CÁC BẠN SAU NHỮNG NGÀY HỌC HÀNH , LÀM VIỆC VẤT VẢ VÀ NHỮNG LÚC CÁC BẠN BUỒN ''

Sau đây mình sẽ giới thiêu 3 TOPIC lớn về chủ đề : ''PHIM HÀI HONGKONG '' trong Mục :'' TÌNH CẢM-TÂM LÝ-HÀI HƯỚC '' .Rảnh rỗi thi các bạn ghé qua DOWNLOAD về xem nha , toàn Link Mediafire thui"

Topic 1 : [Trung Quốc]

Topic 2:[Trung Quốc]

Topic 3 : [Trung Quốc] Tuyển Tập tất cả các PHIM HÀNH ĐỘNG HÀI HƯỚC CỦA THÀNH LONG-Link Mediafire

*


* *


DƯỚÍ ĐÂY LÀ 48 PHIMS CỦA THÀNH LONG TỪ NĂM 1976--->>2010 lINK MEDIAFIRE (PHỤ ĐỀ VIỆT , THUYẾT MINH VÀ US LỒNG TIẾNG VIỆT )

Pass(nếu cần ) :[email protected]1. 1976-THIẾU LÂM MÔN-Thuyết minh Việt


Link Download(Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. 1978 - Eagles Shadow- Xà Hạc Thần Quyền-Thuýet Minh tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3. 1978-Kế Hoạch Phi Ưng-Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download(Mediafire) :

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4. 1978 - Túy Quyền 1- Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download (Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

5. 1978- Snake & crane arts of shaolin-xà hắc bát bộ quyền-Thuyết Minh ViệtLink Download (Mediafire):

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

6. 1979 - Fearless Hyena-Tiểu Quyền Quái Chiêu-Thuyêt Minh Tiếng Việt


Link Download(Mediafire) :

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


7. 1980 - The Big Brawl-Đấu Trường Sát Thủ-Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download (Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

8. 1980 - Young master-Tiểu Sư Phụ -Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download(Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

9. 1982 - Dragon Lord-Long Công Tử-Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download(Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

10. 1983 - Project A- Kế Hoạch A (Gồm A1+ A2)-Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download(Mediafire) :

Kế Hoạch A1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kế Hoạch A2:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


11. 1983 - Winners and Sinners-Kẻ Thắng Ngượi THUA-Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download (Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

12. 1984 - Wheels on Meals-Quán Ăn Lưu Động-Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download(Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

13. 1985 - Heart of Dragon-Trái Tim Rồng-Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download(Mediafire):

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

14. 1985 - My lucky stars-Những Ngôi Sao May Mắn -Thuyết Minh Tiếng việt


Link Download(Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

15. 1985 - Police story 1- Câu Chuyện Cảnh Sát 1- Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Downlooad(Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

16. 1987 - Armour of God 1 - Đi Tìm Bảo Kiếm 1 -Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download(Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

17. 1988 - Dragons Forever-Rồng Bất Tử -Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download (Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

18. 1988 - Rush Hour 1- Giờ Cao Điểm 1-Thuyết Minh Tiếng Việt


Link Download (Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

19. 1989 - The Canton Godfather-Kỳ Tích- US ***g tiếng VIỆT


Link Download(Mediafire) :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


20. 1990 - Island of Fire-Đảo Lửa- US ***g tiếng VIỆTLink Download(MEdiafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

21. 1991 - Armour of God 2- Đi Tìm Bảo Kiếm 2-US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass( Nếu cần ): vietmf.com
22 . 1992 - City Hunter-Thành Thị Điệp Viên (Hài Đặc Săc)-US ***g tiếng Việt

Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

23.. 1992 - Police Story 2-Câu Chuyện Cảnh Sát 2 -US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

24 . 1992 - Police story 3- Câu Chuyện Cảnh Sát 3-US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

25 . 1992 - Twin Dragons-Hội Song Long-US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

26 . 1993 - Crime Story-Câu Chuyện Tổ Trọng Án -US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

27. . 1994 - Drunken Master 2-Huyền thoại Túy Quyền 2-US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

28. . 1995 - Rumble In The Bronx-Đại Náo Phố Bronx-US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

29. . 1996 - Police Story 4- Câu Chuyện Cảnh Sát 4-US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


30. 1997 - Mr Nice Guy-Anh Chàng tốt Bụng . -US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


31. 1998 - Who am i-tui Là Ai . -US ***g tiếng Việt
Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

32. 2000- Shanghai Noon- Trưa Thượng Hải. -US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

33. 2001 - Accidental Spy-Điệp Viên Bất Đắc Dĩ i. -US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

34. 2001- Rush hour 2-Giờ Cao Điểm 2. -US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

35. . 2002 - The Tuxedo-Bộ Vest Tuxedo-US ***g tiếng ViệtLink Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

36 .. 2003 - Shanghai Knights-Hiệp Sĩ Thượng Hải–Thuyết Minh tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

37 . 2003 - The Medallion-Huy Hiệu Rồng–Thuyết Minh tiếng Việt

Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

38 . 2003 - Twins Effect 1-Thiên Cơ Biến & Hoa Đô 1 –Thuyết Minh tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

39 . 2004 - Around the World in 80 days-80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới–Thuyết Minh tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

40 . 2004 - New Police Story-Tân Câu Chuyện Cảnh Sát –US ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
41 . 2004 - Twins Effect 2-Thiên Cơ Biến và Hoa Đô 2 –Thuyết Minh***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

42 . 2005 - The Myth-Huyền Thoại –Thuyết Minh ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
43 . 2006 - Rob B Hood-–Thuyết Minh ***g tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

44 . 2007 - Rush Hour 3-Giờ Cao Điểm 3–Thuyết Minh tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

45 . 2008 - The Forbidden Kingdom-Kung Fu King–Thuyết Minh tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


46 . Đại Binh Tiểu Tướng–Phụ Đề tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Phụ đề Việt : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


47 . 2010 - The spy next door-Gián Điệp Vú Em –Phụ Đề tiếng Việt


Link Download(Mediafire):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Phụ đề Việt : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

48 . 2010 – Karate Kid-Siêu nhí Karate –Phụ Đề tiếng Việt
Link Download(Mediafire):
The Karate Kid (2010|DVDrip)


Thông tin :

Tên Phim: The Karate Kid


Đạo diễn: Harald Zwart


Kịch Bản:

Robert Mark Kamen

Christ Murphey

Michael Soccio

Steve Conrad


Diễn Viên

Jackie Chan Thành Long - Mr. Han

Jaden Smith - Dre Parker

Taraji P. Henson - Dre's mom


LINK DOWNLOAD :


Mediafire :

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

HOTFIRE

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

RAPIDSHARE

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nguồn :sharingvn.net

Poster : Nguyễn minh Phường have nickname is : andyphuong 1990/09/23


Sorry , chưa có Sub Việt nha !
By huynhnguyenngochan
By 4_T
#428373 vậy cái topic Châu Tinh Trì bạn giới thiệu ban đầu đâu vậy

phim Thành Long trước thuê đĩa xem hết rồi

---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:59 ----------

vậy cái topic Châu Tinh Trì bạn giới thiệu ban đầu đâu vậy

phim Thành Long trước thuê đĩa xem hết rồi
By Moran
#428420 Bạn up lại link thứ 6 phim Kế Hoạch Phi Ưng đi bị nhầm sang link thứ 10 rồi

Và link thứ 6 phim Xà Hắc Bát Bộ Quyền cũng nhầm với link thứ 5 rồi
Kết nối đề xuất: