Hình đại diện của thành viên
By Kairyu
#685349

Directed by: Chih-Hung Kuei
Stars: Ni Tien, Yung Wang, Szu-Chia Chen
Language: Cantonese and Mandarin (2 audio tracks )
Subtitles: English, Chinese (embed)
Country: Hong Kong | IMDB Info | DVDRIP | Tech preview
Also known as: Xie
Description: A woman, who believes she has murdered her abusive husband, then sees him return as a vengeful ghost.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass file :
Kungfu
asianrare
Film-rare
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
ryushare.com

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!)_Xie.rar

Download from redload.net
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!)_Xie.rar.html

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: