Hình đại diện của thành viên
By Kairyu
#685278
Directed by: Daisuke Gotô
Stars: Natsuki Ozawa, Saori Iwama, Kane Kosugi
Language: Japanese | Subtitles: English | Dvdrip
Country: Japan
Imdb Info:http://www.imdb.com/title/tt0167508
Also known as: Zero Woman 2
Description: A gang of young thieves try to rob a mob boss, but their heist is interrupted by an officer of the Tokyo Police Department’s elite Zero Division. They get away with the loot, but the officer, a beautiful, more-than-slightly psychotic young woman who also happens to be an excellent shot, is tracking them down. To bring the case to a successful conclusion, she must deal with rival crime gangs, small- time crooks, and the wavering loyalties of her own partner.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass file :
Kungfu
asianrare
Film-rare
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
ryushare.com

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download from redload.net
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: