Hình đại diện của thành viên
By Kairyu
#683853
Movie: Role Play 2
Hangul: 롤플레이2 :동침
Release Date: 2013-11-21
Runtime: 70 min.
Genre: Erotic | Drama
Language: Korean
Country: South Korea
Subtitles: None ATM

Synopsis
None found in english.

“거 짓말은 사람을 흥분시키죠…” 아빠와 딸 사이에 다른 남자가 끼어들었다! 한적한 별장에서 글을 쓰는 극작가 수연. 수연은 아빠의 병적인 집착 때문에 외부에 격리된 채 살아가고 있다. 아빠는 딸 수연이 타락한 세상에 물들지 않도록 보호한다는 명분 아래 지나친 간섭을 한다. 그러던 어느 날 수연과 아빠 사이에 배우 지망생 현우가 들어온다. “아빠와 나 사이에 다른 남자가 끼어들면 아빠가 어떻게 반응할지 궁금해요” 아빠의 집착에서 벗어..Download Role Play 2 (2013)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: