By bongbong_tinhyeu_58
#681913


Nội DUng:Thế giới này, cùng 9 thế giới khác đang bắt đầu sụp đổ. 10 thế giới dần dần kết hợp với nhau làm 1, lúc đó, tất cả sẽ bị huỷ diệt. Không phải quá khứ, không phải tương lai mà nó đang diễn ra từng giờ, từng phút ở hiện tại. Chỉ có 1 cách để ngăn chặn chuyện này : huỷ diệt 9 Rider của 9 thế giới khác, và Kamen Rider Decade chính là người sẽ thực hiện sứ mạng này. Tuy nhiên, cùng lúc với quá trình hợp nhất 10 thế giới, các Grongi, Imajin và Orphnorch bắt đầu xuất hiện và chống lại các Rider. Liệu Rider Đại Chiến có xảy ra ?


Movie 1:Chou Kamen Rider Den-O & Decade


Movie 2:Kamen Rider Decade All Rider VS DaiShocker


Movie 3:Kamen Rider W & Decade - Movie Taisen 2010


Movie 4:Kamen rider x Super Sentai:Hero Taisen


LInk download mới:
EP 01: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 02: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 03: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 04: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 05: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 06: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 07: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 08: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 09: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 10: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 11: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 12: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 13: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 14: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 15: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 16: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 17: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 18: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 19: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 20: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 21: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 22: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 23: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 24: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 25: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 26: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 27: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 28: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 29: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 30: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 30 special: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 31: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
EP 31 special: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By sok_angle
Kết nối đề xuất: