Hình đại diện của thành viên
By Kairyu
#665407


Title: 巨輪 /geoi leon
English title: Brother’s Keeper
Producer: Amy Wong
Genre: Action, Revenge, Drama
Episodes: 32
Production Company: TVB
Broadcast Period: September 23, 2013 - November 2, 2013
Replacing: Always and Ever 情逆三世緣


Casting: Ruco Chan, Linda Chung, Edwin Siu, Kristal Tin, Louis Yuen, Louise Lee, Lau Kong, Louis Cheung

Synopsis:
Brother's Keeper (Chinese: 巨輪; literally "big wheel" is a Hong Kong television epic drama serial produced by Amy Wong and TVB. It premiered on 23 September 2013 on TVB Jade in Hong Kong.
The serial, set between the years 1980 and 2013, depicts the moral life struggles of two half-brothers Kiu Tin-sang (Ruco Chan) and Lo Wai-son (Edwin Siu) during the late and post-colonial periods of Hong Kong and Macau. Historical events that were set against this era, including Hong Kong's 1980 Touch Base Policy, Macau's relaxed immigration laws of 1982, the 1991 goldsmith robberies, the transfer of sovereignty over Hong Kong and Macau to China in the late 1990s, the 1998 Hong Kong financial crisis, the 1999 Macanese triad wars, the 2003 Hong Kong SARS outbreak, and the 2008 Hong Kong financial recession, serves as some of the key plot vehicles that drive the changing fates of the brothers and their families.[2]
Development for Brother's Keeper began in mid-2012. A teaser trailer was unveiled at TVB's 2013 Sales Presentation event, which was held on 8 November 2012. The trailer premiered on TVB Jade on 24 November 2012.[3] The serial was also exhibited as one of eighteen TVB grand television drama productions at the 17th Hong Kong International Film & TV Market in March 2013.
+ Cách 1
Gia hạn Premium Sau Khi Đã Đăng Ký Account Ryushare Theo Links trên : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bước 1: Đăng Nhập user và pass
Bước 2: Coppy link sau vào web rồi gõ enter: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sau đó các bạn thấy bảng premium cho các bạn lựa chọn, tại đó các bạn thanh toán bình thường.
+ Cách 2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!HDTV
Tap 1:http://ryushare.com/4c7d0ea5d180/
Tap 2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 6: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 7: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 8: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 9: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 10: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Fixed
Tap 11: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 12: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 13: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! New
Tap 14:http://ryushare.com/4d65e34ad3de/ New
Tap 15: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 16: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 17: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 18: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 19: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


HD720p MKV
Tap 1:http://ryushare.com/4d65e34a92fd/
Tap 2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 6: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 7: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 8: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 9: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 10: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 11: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 12: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 13: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 14: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 15: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 16: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 17: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!* Xin mời Anh Chị đăng ký 1 account ryushare Theo Link Sau Để Download Free Tốt Nhất: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: