Hình đại diện của thành viên
By Kairyu
#663883

English Title: The Fox Lover (2013) 3D
Chinese Title: Bai Hu (白狐) 2013
Vietnamese Title: Bạch Hồ (2013)
Thai Title: ตัวอย่าง คำนานรักนางจิ้งจอก
Genre: Fantasy / Romance
Director: Niu Chaoyang
Release Date: September 28, 2013
Duration: 140 minutes
Country: China
Language: Mandarin


Cast
Gillian Chung (钟欣桐)
Julian Cheung (张智霖) as Wang Yuan Feng
Kara Hui (惠英红) as fox mother
Gao Hu (高虎)
You Benchang (游本昌)
Miumiu (巩新亮)
Guo Mingxiang (郭明翔)
Zhou Yaping (周亚平)
Ha Ni (哈妮)
Kenny Kwan (关智斌)
Jing Lingxiao (井凌潇)
Li Xinchen (李欣宸)
Ma Yingqiao (马樱侨)
Sun Zijun (孙子珺)
Wang Zhixuan (王祉萱)
Yao Feifei (姚菲菲)
Yin Guo’er (殷果儿)

Synopsis
Adapted from a short story in Pu Songling’s supernatural classic Liaozhai Zhiyi The Fox Lover is about white fox spirit Xiaochui (Gillian Chung), who is irrevocably in love with the naive mortal Wang Yuanfeng (Chilam Cheung). In the universe resides the largest sea demon that strikes terror amongst the people. Inside Wang’s soul, there is a hidden power able to destroy the fiercest demons. When Xiaochui’s loyalties are tested in the clash between humans and demons, she is willing to sacrifice her life for love.


* Xin mời Anh Chị đăng ký 1 account ryushare Theo Link Sau Để Download Free Tốt Nhất: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

+ Cách 1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
+ Cách 2
Gia han Premium sau khi da Dang Ky account Ryushare the Links sau : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bước 1: Dang Nhap User va pass
Bước 2: Coppy link sau vao WEB va go enter : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sau do thanh toan binh thuong theo bang Premium .

Download from ryushare.com
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download from uploaded.net
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: