Hình đại diện của thành viên
By Kairyu
#663874
Segments

In this anthology film centered around the theme of "Eros," five seperate stories are presented by five top Korean directors. The main characters from each segment are connected with each other in one way or another.

Profile

Movie: Five Senses of Eros
Revised romanization: Ogamdo
Hangul: 오감도
Director: Hur Jin-Ho, Byeon Hyeok, Yu Yeong-Sik, Oh Ki-Hwan, Min Kyu-Dong
Assistant Director: Park Sun
Writer: Hur Jin-Ho, Byeon Hyeok, Yu Yeong-Sik, Oh Ki-Hwan, Min Kyu-Dong, Lee Jung-Hwa, Park Sun, Kim Sun-Hyoun, Jung Sam-Sung
Producer: Choi Soon-Sik, Kim Jin-A, Seo Eun-Jung, Uhm Ki-Wook, Min Jin-Soo, Kang Young-Mo
Cinematographer: Kim Moo-Yoo, không Nak-Seo, Kim Joon-Young, Yoon Ji-Yoon, Kim Byung Seo, Kim Yong-Hong
Release Date: July 9, 2009
Runtime: 128 min.
Genre: Omnibus / Drama
Distributor: Cinergy
Language: Korean
Country: South Korea
* Xin mời Anh Chị đăng ký 1 account ryushare Theo Link Sau Để Download Free Tốt Nhất: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

+ Cách 1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
+ Cách 2
Gia han Premium sau khi da Dang Ky account Ryushare the Links sau : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bước 1: Dang Nhap User va pass
Bước 2: Coppy link sau vao WEB va go enter : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sau do thanh toan binh thuong theo bang Premium .

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Password: asianrare

Download from ryushare.com
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download from uploaded.net
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download from ryushare.com
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download from uploaded.net
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: