Hình đại diện của thành viên
By DienanhSubbingTeam
#646643

Tên phim: Tình Nghịch Tam Thế Duyên
Tên tiếng Anh: Always And Ever
Tên tiếng Hoa: 《情逆三世緣》
Giám chế: Trang Vỹ Kiện
Số tập:
Diễn viên:
  • Âu Dương Chấn Hoa trong vai Viên Kim Xương | Hoa Long Phiêu | Bao Thanh Thiên
  • Quan Vịnh Hà trong vai Dương Tịch Tuyết | Điền Thu Phụng | Hàn Sương Sương
  • Huỳnh Trí Văn trong vai Điền Thu Nhàn
  • Ngao Gia Niên trong vai Viên Thế Tam (ba của Viên Kim Xương)
  • Chu Thần Lệ trong vai Lâm Diễm Phương
  • Câu Vân Tuệ trong vai công chúa Triệu Phán
  • Viên Vỹ Hào trong vai Triển Chiêu
  • Huỳnh Trí Hiền trong vai Cao Kế An
  • Quách Chính Hồng trong vai Tào Báo
Nội dung: Viên Kim Xương (Âu Dương Chấn Hoa) lỡ tay giết chết bạn gái mình Dương Tịch Tuyết (Quan Vịnh Hà). Linh hồn anh xuyên không về 3 kiếp thời Tống, những năm 50 của thế kỷ 20 và hiện đại. Vì trải qua 3 kiếp đầy đau khổ, Kim Xương quyết định làm mọi cách để cứu người yêu Tịch Tuyết thoát khỏi số mệnh bi thảm. Nhưng anh không ngờ bản thân mình chính là khởi nguồn của những bi kịch.

[CENTER]PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT BỞI
KHU VỰC HONG KONG @ DIENANH.NET


ONLINE
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
TẬP 02
TẬP 03
TẬP 04
TẬP 05
TẬP 06
TẬP 07
TẬP 08
TẬP 09
TẬP 10

DOWNLOAD HD720p FSHARE FULL
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
TẬP 02
TẬP 03
TẬP 04
TẬP 05
TẬP 06
TẬP 07
TẬP 08
TẬP 09
TẬP 10

[/CENTER]

Nguồn: dienanh.net

Từ giờ bản xem online sẽ được cập nhập chung với link download nên các bạn có thể sang trang dienanh.net để được xem phim nhanh nhất.
Hình đại diện của thành viên
By DienanhSubbingTeam
Hình đại diện của thành viên
By DienanhSubbingTeam
#647558

Nguồn: dienanh.net

Từ giờ bản xem online sẽ được cập nhập chung với link download nên các bạn có thể sang trang dienanh.net để được xem phim nhanh nhất.
Hình đại diện của thành viên
By DienanhSubbingTeam
#647646

Nguồn: dienanh.net

Từ giờ bản xem online sẽ được cập nhập chung với link download nên các bạn có thể sang trang dienanh.net để được xem phim nhanh nhất.
Hình đại diện của thành viên
By DienanhSubbingTeam
Hình đại diện của thành viên
By DienanhSubbingTeam
#649942

Nguồn: dienanh.net

Từ giờ bản xem online sẽ được cập nhập chung với link download nên các bạn có thể sang trang dienanh.net để được xem phim nhanh nhất.
Hình đại diện của thành viên
By DienanhSubbingTeam
Hình đại diện của thành viên
By DienanhSubbingTeam
#651634

Nguồn: dienanh.net

Từ giờ bản xem online sẽ được cập nhập chung với link download nên các bạn có thể sang trang dienanh.net để được xem phim nhanh nhất.
Hình đại diện của thành viên
By DienanhSubbingTeam
#655703

Nguồn: dienanh.net

Từ giờ bản xem online sẽ được cập nhập chung với link download nên các bạn có thể sang trang dienanh.net để được xem phim nhanh nhất.
Kết nối đề xuất: