By dauyeu1248
#625000 Dragon Ball: The Magic Begins 1989 mHD SDTV x264
....

PHP Code: Format                                   : Matroska
File size                                : 1.40 GiB
Duration                                 : 1h 29mn

Video
Format                                   : AVC
Bit rate                                 : 1 931 Kbps
Width                                    : 704 pixels
Height                                   : 396 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 29.970 fps

Audio 1        Chinese Vorbis 2.0 @ 112Kbps
Audio 2        English Vorbis 2.0 @ 112Kbps
Audio 3        Chinese Vorbis 2.0 @ 112Kbps 

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Acc Vip

ID: vnzoomvip - pass: share.vnn.vn

ID: vnzoomvip2 - pass: share.vnn.vn

Acc: ducuong001 Pass: 12345654321....

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: