By sooiinlee
#624289Code: Nguyên tác : Kim Dung
Sản xuất : Đài vệ tinh Giang Tô & Công ty Cửu Châu Âm Tượng
Thời lượng : 40 tập
Quay từ tháng 8-02 đến tháng 1-03
Phát sóng đầu tiên : tháng 11 -2003
Tổng chế tác : Trương Kỷ Trung
Tổng đạo diễn : Châu Hiểu Văn
Đạo diễn : Cúc Giác Lượng, Vu Mẫn, Triệu Tiễn
Chỉ đạo võ thuật : Nguyên Bân, Triệu Tiễn


Diễn viên :

Hồ Quân - Tiêu( Kiều) Phong
Lâm Chí Dĩnh - Đoàn Dự
Cao Hổ - Hư Trúc
Lưu Diệc Phi - Vương Ngữ Yên
Trần Hảo - A Tử
Lưu Đào - A Châu
Tưởng Hân - Mộc Uyển Thanh
Dương Nhụy - Chung Linh
Thang Trấn Tông - Đoàn Chính Thuần
Tu Khánh - Mộ Dung Phục
Mã Dục Kha - Du Thản Chi
Thư Sướng - Thiên Sơn Đồng Lão
Tạ Vũ Hân - Lý Thu Thủy
Chung Lệ Đề - Khang Mẫn
Thân Quân Nghị - Đinh Xuân Thu
Bành Đan - Tần Hồng Miên
Cao Viễn - Đao Bạch Phụng
Vương Lộ Dao - Vương phu nhân
Nguyễn Đan Ninh - Cam Bảo Bảo
Lý Dũng Dũng - Nguyễn Tinh Trúc
Dương Niệm Sinh - Huyền Từ
Kế Xuân Hoa - Đoàn Diên Khánh
Ba Âm - Cưu Ma Trí
Ngụy Tông Vạn - Chung Vạn Cừu
Trương Kỷ Trung - Uông Kiếm Thông


Code: LINK PHIM :
http://www.mediafire.com/?sharekey=55d4f1b7a1c91d9d67cd7f7bd65f7eef2bd5c703f15c2d524ad239450a8c1cf1

tập 34 :http://www.megaupload.com/?d=10MTDY4N

SUB VIỆT 40 tập:
http://www.mediafire.com/download.php?12lmfcdn45t
By gloom_king
By nguoidienbietyeu_131287
#624302Code: Nguyên tác : Kim Dung
Sản xuất : Đài vệ tinh Giang Tô & Công ty Cửu Châu Âm Tượng
Thời lượng : 40 tập
Quay từ tháng 8-02 đến tháng 1-03
Phát sóng đầu tiên : tháng 11 -2003
Tổng chế tác : Trương Kỷ Trung
Tổng đạo diễn : Châu Hiểu Văn
Đạo diễn : Cúc Giác Lượng, Vu Mẫn, Triệu Tiễn
Chỉ đạo võ thuật : Nguyên Bân, Triệu Tiễn


Diễn viên :

Hồ Quân - Tiêu( Kiều) Phong
Lâm Chí Dĩnh - Đoàn Dự
Cao Hổ - Hư Trúc
Lưu Diệc Phi - Vương Ngữ Yên
Trần Hảo - A Tử
Lưu Đào - A Châu
Tưởng Hân - Mộc Uyển Thanh
Dương Nhụy - Chung Linh
Thang Trấn Tông - Đoàn Chính Thuần
Tu Khánh - Mộ Dung Phục
Mã Dục Kha - Du Thản Chi
Thư Sướng - Thiên Sơn Đồng Lão
Tạ Vũ Hân - Lý Thu Thủy
Chung Lệ Đề - Khang Mẫn
Thân Quân Nghị - Đinh Xuân Thu
Bành Đan - Tần Hồng Miên
Cao Viễn - Đao Bạch Phụng
Vương Lộ Dao - Vương phu nhân
Nguyễn Đan Ninh - Cam Bảo Bảo
Lý Dũng Dũng - Nguyễn Tinh Trúc
Dương Niệm Sinh - Huyền Từ
Kế Xuân Hoa - Đoàn Diên Khánh
Ba Âm - Cưu Ma Trí
Ngụy Tông Vạn - Chung Vạn Cừu
Trương Kỷ Trung - Uông Kiếm Thông


Code: LINK PHIM :
http://www.mediafire.com/?sharekey=55d4f1b7a1c91d9d67cd7f7bd65f7eef2bd5c703f15c2d524ad239450a8c1cf1

SUB VIỆT 40 tập:
http://www.mediafire.com/download.php?12lmfcdn45t
Phần 2 tập 34 link die rồi up lại đi

Thanksssssssssssss
Kết nối đề xuất: