Hình đại diện của thành viên
By Kairyu
#608601
Tên tiếng Hoa: 包青天 - Bao Qing Tian
Tên tiếng Anh: Justice Bao
Sản xuất: CTS
Phát sóng: năm 1993 - 1994
Diễn viên:

Kim Siêu Quần - Bao Công
Hà Gia Kính - Triển Chiêu
Phạm Hồng Hiên - Công Tôn Sách
Cao Niệm Quốc - Vương Triều
Từ Kiến Vũ / Lưu Việt Địch - Mã Hán
Dương Hùng - Trương Long
Thiệu Trường Sinh - Triệu Hổ

Các tập trong phần VI gồm có:


Thu Nương (tập 1 - 5)

Diễn Viên:
Lưu Tuyết Hoa - Thu Nương
Dương Hoài Dân - Trương Tụng Đức
Trương Phục Kiến - Hoàng Đại Hổ
Lý Nghệ Dân - Trương Tam Thiếu
Đường Kỳ - Bà Bà

Trát Vương Gia (tập 6 - 9)

Diễn Viên:
Dương Hữu Quan - Triệu Vương
Trương Du - Mai Xuân
Long Long - Bát Hiền Vương
Lý Hựu Lân - Chu Đại
Tôn Bằng - Đường Văn Phi
Khái Khải - Đường Tiểu Quang

Cổ Cầm Oán (tập 10 - 14)

Diễn Viên:
Dương Chí Vỹ - Lưu Đào
Trương Ngọc Yến - Thái Ngọc Viên
Hồ Tương Bình - Lưu Phụ
Tăng Á Quân - Lưu Mẫu
Trần Hồng Liệt - Trần Đại Úy
Triệu Vĩnh Hinh - Trần Bích Nga

Báo Ân Đình (tập 15 - 19)

Diễn Viên:
Khâu Vu Đình - Thủy Tiên
Nữu Thừa Trạch - Tống Thiên Ngọc
Trần Từ Lâu - Tống Quan
Trần Thục Phương - Tống Thê
Lý Quý Luân - Tống Thiên Ngọc (lúc nhỏ)

Con Rể Thật Giả (tập 20 - 24)

Diễn Viên:
Từ Nãi Lân - Lưu Thiên Bằng
Châu Lâm Lâm - Xảo Ngọc
Dương Trọng Ân - Vương Đạt
Lâm Thiên Ngọc - Vương Kiều
Mưu Hy Tông - Huyện Lệnh


Audio: FFVN SanYang
Format: mkv
Video size: 640 x 480
Password: tttt141
Download:


* Hướng dẫn Anh Chị mua mới hay gia hạn account premium bằng PayPal Xin liên hệ Email : [email protected]

* Xin mời Anh Chị đăng ký 1 account ryushare Theo Link Sau Để Download Free Tốt Nhất: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Download:
ryushare
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


junocloud.me

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

tron bo Bao Thanh Thiên chieu tai day : : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: