Hình đại diện của thành viên
By Kairyu
#608597
Tên tiếng Hoa: 包青天 - Bao Qing Tian
Tên tiếng Anh: Justice Bao
Sản xuất: CTS
Phát sóng: năm 1993 - 1994
Diễn viên:

Kim Siêu Quần - Bao Công
Hà Gia Kính - Triển Chiêu
Phạm Hồng Hiên - Công Tôn Sách
Cao Niệm Quốc - Vương Triều
Từ Kiến Vũ / Lưu Việt Địch - Mã Hán
Dương Hùng - Trương Long
Thiệu Trường Sinh - Triệu Hổ
Thông tin nguồn : dienanh.net

Các tập trong phần IV gồm có :

Tầm thân ký (tập 1 - 6)
Diễn Viên:
Tiêu Ân Tuấn - Liễu Vân Long
Tống Đạt Dân - Liễu Vân Phi
Tăng Á Quân - Liễu Thê
Trịnh Nghi Phân - Liễu Như Nguyệt
Điền Dương - Liễu Thanh Phong
Nghiêm Trọng - Liễu Đại Sơn

Uyên Ương Hồ Điệp Mộng (tập 7 - 11)
Diễn Viên:
Dương Hoài Dân - Thạch Vĩnh Tĩnh
Khâu Vu Đình - Thẩm Nhu và Ly Cấu
Trương Phục Kiện - Tang Bác
Hoàng Trọng Dụ - Dương Cương
Cố Quán Trung - Liễu Thanh Bình
Cao Tân Chi - Thạch Mẫu
Lưu Uyển Lâm - Thạch Thanh

Cửu Đạo Bản (tập 12 - 17)
Diễn Viên:
Dương Hoài Dân - Vương Luân
Địch Oanh - Vương Yến Yến
Triệu Vĩnh Hinh - Mạc Sầu
Tạ Bình Nam - Kinh Vô Mệnh
Thi Vũ - Nhân Tông
Trần Kỳ - Bàng Phi

Bồ Tát Lĩnh (tập 18 - 23 )
Diễn Viên:
Trương Bội Hoa - Sở Thiên Minh
Điền Dương - Vong Liễu Hòa Thượng
Cố Quán Trung - Lộ Cường
Trần Hồng Liệt - Dương Phụ
Lý Tuyền - Dương Mẫu
Tống Đạt Dân - Từ Quý
Thái Xán Đắc - Dương Ngọc Sinh

Audio: FFVN SanYang
Format: mkv
Video size: 640 x 480
Password: tttt141
Download:


* Hướng dẫn Anh Chị mua mới hay gia hạn account premium bằng PayPal Xin liên hệ Email : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

* Xin mời Anh Chị đăng ký 1 account ryushare Theo Link Sau Để Download Free Tốt Nhất: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Download:
ryushare

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
junocloud.me

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: