Hình đại diện của thành viên
By motminh07
#599911

Đạo diễn: Tô Nguyên Án, Hứa Lập Hân, Trần Tuấn Nhậm
Các diễn viên chính :

Huỳnh Thiếu Kỳ : Vĩnh Diễm (Gia Khánh là niên hiệu khi Vĩnh Diễm đã làm vua)
Vương Vũ Tiệp : Thu Hương và Thủy Linh
Tần Dương : Phong Thân Ân Đức
Phương Sổ Chân : Hòa Hiếu Công Chúa
Giang Hoành Ân : Trần Chính Quý
Tằng Hoàn Đình : Trần Tố Nương
Tinh Hủy : Lý Huệ Quân
Châu Minh Tăng : Vương Đắc Lộc
Lưu Chính : Lý Dũng
Phan Thời Thất : Lưu Xảo Vân


Chương 1 : Trinh Tiết Bài Phương
Từ tập 1-11 ( bản Đài Loan ) | Từ tập 1-25 ( bản Việt Nam )


Khấu Chấn Hải : Càn Long Hoàng Đế
Hà Âm : Hoàng Hậu
Nhạc Diệu Lợi : Hòa Thân
Lý Phương Vân : Cẩm Đào
Trần Ngọc Mai : Hà Thủy Thẩm
Cảnh Tùng Đào : Dương Ngọc Thư
Dương Lung : Lý Nguyên Xuân
Tùy Trữ Tường : Trần Vạn Toàn
Lý Nghi Quyên : Vương Mãn
Du Diệu Quang : Trần Nhân Hòa
Châu Thiệu Đống : Trịnh Thụ Đông
Triệu Thông : Ngọc Châu
Dương Nhuận Vũ : Tiểu Thúy


Chương 2 : Hương Thành Chi Luyến
Từ tập 12-20 ( bản Đài Loan ) | Từ tập 26-45 ( bản Việt Nam )


Vương Vũ Tiệp : Thu Hương
Giang Tuấn Hàn : Lại Kim Thành
Giản Gia Vĩ : Thiên Tứ
Hồng Thụy Hà : Hà Hảo Thẩm
Liên Minh Nguyệt : Sơn Khương Nương
Nghiêm Vĩ Lập : Thổ Lang Công
Đường Thụy Hoành : Chiêu Đệ
Dương Nhuận Vũ : Phấn Viên
Trương Phức Quế : Thạch Hỏa Mộc


Chương 3 : Chân Mệnh Thiên Tử
Từ tập 21-30 ( bản Đài Loan ) | Từ tập 45-64 ( bản Việt Nam )


Vương Vũ Tiệp : Thủy Linh - Ngọc Thố Tinh (tinh linh Long Huyệt)
Giang Hoành Ân : Trần Chính Quý
Vương Tâm Nghi : Huỳnh Thu Hà
Tiểu Điềm Điềm : Tiểu Xuân
Hoàng Trọng Dụ : Pháp tế
Dương Quỳnh Hoa : Mỹ Ngọc
Châu Thiệu Đống : Huỳnh Kim Phát
Dương Thái Ân : Huỳnh Bảo Mãn
Trần Uy Hàn : Tiểu Cổ
Nghệ Linh : Chính Quý Mẫu
Đới Hòa Khang : Lữ Đại Nhân
Thần Diệp : A Sĩ
Lưu Xuân Quân : Xuân Phong NươngDownload
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: