Hình đại diện của thành viên
By motminh07
#576829

Tên tiếng Anh: Dark Tales II
Tên tiếng Hoa: 聊斋II
Tên gốc: Liêu Trai II
Số tập: 40
Ngày phát sóng trên TVB: 9/3/1998
Ngày phát hành ở VN: 1/4/1998
Giám chế: Lưu Sĩ Dụ
Diễn viên:

Case 1: Lục Phán kỳ đàm
Mạch Trường Thanh - Chu Nhĩ Đán
Mã Đề Lộ - Kiều Nương
Trương Tuệ Nghi - Trương Vân La / Kiều Nương
Lạc Ứng Quân - Lục Phán
Đới Chí Vỹ - Bát phủ tuần án
Lô Khánh Huy - Lê Tử Kiều
Khang Hoa - Hạnh cô
La Lan - bà điếc

Case 2: Lục giả phi tiên
Lương Tiểu Băng - á Anh
Lữ Tụng Hiền - Cam Ngọc
Giang Hân Yến - Yên Chi
Quảng Văn Tuân - Tần Cát Điểu
Quách Chính Hồng - Lang Văn Hiên
Ngải Uy - Ưng Vương
Trần Trung Kiên - Hác lão
Khưu Vạn Thành - Triệu Đại Sơn

Case 3: Quỷ mẫu si nhi
Trần Hạo Dân - Thạch Thiên Sinh
Tô Ngọc Hoa - Sương Quần
Quách Chính Hồng - Thạch Vân Đình
Trần Ngạn Hành - Hạ Tuyết
Trần Địch Khắc - Thạch Vân Hiên
Tô ân Từ - vợ Vân Hiên
Trần An Doanh - A Quyên
Lý Long Cơ - hoàng đế

Case 4: âm sai dương thác
Mạch Trường Thanh - Vương Lục Lang
Tô Ngọc Hoa - Hứa Đan Phụng
Trần Vinh Tuấn - quỷ sai
Lạc Ứng Quân - Hứa Bán Tiên

Case 5: Hoa tuý hồng trần
Lương Tiểu Băng - Tân Thập Tứ Nương
Đàm Diệu Văn - Phùng Thiếu Du
Lý Gia Thanh - Ong vương
Ngô Mỹ Hạnh - Mộng Cơ

Case 6: Cách thế truy tình
Tô Ngọc Hoa - Tiết Cẩm Sắt
Lý Gia Thanh - Nhất Đạo Sinh
Lương Vinh Trung - Dương Đại Nam
Lưu Gia Huy - Cao Tiệm Nhĩ

Case 7: Trảm yêu thần kiếm
Lữ Tụng Hiền - An Quân Dương
Trương Tuệ Nghi - Hoa Cô Tử
Trịnh Bách Lân - Lôi thần
Lý Lệ Lệ - mẹ Hoa Cô Tử
Quách Chính Hồng - Tiền Thất Lưỡng
Quách Thiếu Vân - Bạch Tinh Tinh

Case 8: Mị ảnh linh cô
Trần Hạo Dân - Tang Hiểu
Quách Thiếu Vân - Lý Thu Dung
Trần Ngạn Hành - Miêu A Tú
Lưu Ngọc Thuý - Liên HươngDownload
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: