By thucle77
#575252

Số tập: 33

Giám chế: Mai Tiểu Thanh

Diễn viên:


Xa Thi Mạn - Lưu Tam Hảo (Thanh Bình ***g)

Dương Di - Diêu Kim Linh (Minh Thảo ***g)

Trần Hào - Lý Di (Thiên Bảo ***g)

Trịnh Gia Dĩnh - Cao Hiển Dương (Khánh Văn ***g)

Mễ Tuyết - Chung Tuyết Hà (Khánh Phương ***g)

Quan Cúc Anh - Nguyễn Thúy Vân (Tuyết Mai ***g)

Tạ Tuyết Tâm - Quách Thái Hậu (Thùy Trang ***g)

Huệ Anh Hồng - Đàm Diễm Thường (Thùy Trang ***g)

Lý Quốc Lân - Mã Nguyên Chí (Đình Tuấn ***g)

Lý Thi Vận - Vạn Bảo Hiền (Bích Ngọc ***g)

Lữ San - Hồ Tố Ân (Thanh Bình ***g)

Hàn Mã Lợi - Trịnh Thái Hậu (Minh Thảo ***g)

Trình Khả Vi - Thái Thượng cung (Tuyết Mai ***g)

Tào Mẫn Lợi - Hà Thu Nhi (Bích Ngọc ***g)

Tiêu Chính Nam - Lý Triền (Nguyễn Vinh ***g)

Diệp Thúy Thúy - Vương Quý Phi (Khánh Phương ***g)

Trần Tự Dao - Tiền Phi Yến (Thùy Trang ***g)

Trương Quốc Cường - Vạn Kiếm Phong

Thái Kỳ Tuấn - Bố Tiểu Thuận (Nguyễn Vinh ***g)

Tưởng Chí Quang - Bố Cát Tường (Huy Hồ ***g)

Lâm Y Kỳ - Tôn Gia Bích

Tăng Kiện Minh - Sử thái y

Lý Lệ Lệ - Từ ma ma

Lý Mỹ Tuệ - Cầm Nương

Lưu Đan - Lý Đức Dụ

Quách Phong - Cao Diêu An

Vu Dương - Lưu Tùng Bá

Trần Kỳ - Trình Dĩnh Phương

Lương Lệ Doanh - Triển Tiếu Dung

Triệu Tịnh Nghi - Tào tư chế

Ngũ Tuệ San - Phan tư thiết

Chu Uyển Nghi - Ngũ tư thiện

Hà Ngạo Nhi - Tử Lan

Trương Hán Bân - Tăng Phó Thương

Lý Thiên Tường - Lý Hựu

Điền Nhụy Ni - Giang Thể Quỳnh

Trần Tư Tuệ - Lưu Tam Hảo nhỏ

Lương Vỹ Hân - Diêu Kim Linh nhỏ

Ngô Nặc Hoằng - Lý Di nhỏ

Phương Y Kỳ - Tống Mỹ Ngọc

Trần Trí Châm - Đa Cát Bản Mã

Huỳnh Trí Hiền - Tiểu Thứ Lang

Dư Tử Minh - Bành Trung Nghĩa


Upload: Ctqctq , Nknoon , .:Moon:. , Abbyuen

Remux: be_nice, killua

Design: buubuu

Format: mkv

Video size: 1280X720

File size: ~1gb

Download:


Pass: tvb-ffvn.tk
Code:
Tập 1
http://www.mediafire.com/?dbyywjwnku3
http://www.mediafire.com/?vmimdzcvmnb
http://www.mediafire.com/?utomqyune5m
http://www.mediafire.com/?izwvclmnijt
http://www.mediafire.com/?xx3nnvnw2je
http://www.mediafire.com/?dcdaamdmmzi

tập 2
http://www.mediafire.com/?zklvzybm2rj
http://www.mediafire.com/?dofyymzknme
http://www.mediafire.com/?v4nmymrt3gj
http://www.mediafire.com/?y2lnmtdtqnn
http://www.mediafire.com/?tmzmdmdq1yj
http://www.mediafire.com/?zy3gzjzmymj

tập 3
http://www.mediafire.com/?m32mw2mg05t
http://www.mediafire.com/?1maigyj0en4
http://www.mediafire.com/?gomwmyunmft
http://www.mediafire.com/?ygw0tom2zif
http://www.mediafire.com/?mmyge3mzmym
http://www.mediafire.com/?5zwtwwmhqmm

Tập 3 (Reup)
http://www.mediafire.com/?4p4bkzu59kj259g
http://www.mediafire.com/?0au5j36pfwu8uv0
http://www.mediafire.com/?bdppl9te7k6qrb8
http://www.mediafire.com/?91nh3u1b6sr1tbt
http://www.mediafire.com/?3170htrt0ht15q7
http://www.mediafire.com/?n6pp33sxro8x853

tập 4
http://www.mediafire.com/?jmgnukdmnjn
http://www.mediafire.com/?wmwqmkzmmnt
http://www.mediafire.com/?kn5yjenuwfw
http://www.mediafire.com/?jimzbe0jukn
http://www.mediafire.com/?4mnltdnjguj
http://www.mediafire.com/?yjyhmozyume

Tập 5
http://www.mediafire.com/?ud2qnmxmfye
http://www.mediafire.com/?n0i3jntheiy
http://www.mediafire.com/?oninzmnzgx1
http://www.mediafire.com/?zatyyzzm1v5
http://www.mediafire.com/?gjztwezddlt
http://www.mediafire.com/?lzh0yymmzkn

Tập 6
http://www.mediafire.com/?5mnzmzq0ymz
http://www.mediafire.com/?nqe4yuuyizc
http://www.mediafire.com/?mbdoyj3wnyu
http://www.mediafire.com/?4kmqndjhiym
http://www.mediafire.com/?dit22jtzney
http://www.mediafire.com/?5eymzm1tnzk

tập 7
http://www.mediafire.com/?g3oy3zlmyyy
http://www.mediafire.com/?ykqiojt4z02
http://www.mediafire.com/?tz5ywgmzjjm
http://www.mediafire.com/?2joumwrvzgo
http://www.mediafire.com/?xgnttjwzmny
http://www.mediafire.com/?tnqdn3mmmom

tập 8
http://www.mediafire.com/?yy2tnde4y3n
http://www.mediafire.com/?zny5matyogq
http://www.mediafire.com/?uimjwhelzee
http://www.mediafire.com/?idzt3nyozk0
http://www.mediafire.com/?zwzyhfjqmel
http://www.mediafire.com/?5ztynjzjgjz

tập 9
http://www.mediafire.com/?t2cl4lymdyw
http://www.mediafire.com/?zjhmjdm44xm
http://www.mediafire.com/?foz5tizmgi0
http://www.mediafire.com/?tnotmingmy2
http://www.mediafire.com/?mxyneimmujn
http://www.mediafire.com/?tynn1tddzm3

tập 10
http://www.mediafire.com/?mzy2gimzbjy
http://www.mediafire.com/?gmlnwh0ejlz
http://www.mediafire.com/?nknnzh2twmx
http://www.mediafire.com/?ldmtmyzhzmy
http://www.mediafire.com/?yvzinnjtm1m
http://www.mediafire.com/?ytmijtcmqdh

tập 11
http://www.mediafire.com/?ktezx2g3mmj
http://www.mediafire.com/?yug2nwlxqkj
http://www.mediafire.com/?muimht2yknt
http://www.mediafire.com/?gzjtyl1mfdj
http://www.mediafire.com/?ozthznnmgdm
http://www.mediafire.com/?gqgdmtowwyt

tập 12
http://www.mediafire.com/?wtzztejyoyt
http://www.mediafire.com/?ocgtm3djyny
http://www.mediafire.com/?lzd20zzzgz2
http://www.mediafire.com/?jwt4iyvgkmk
http://www.mediafire.com/?mkmzoin20io
http://www.mediafire.com/?dlymmhj0gmd

tập 13
http://www.mediafire.com/?tykinzogz1h
http://www.mediafire.com/?dzcgjjhynnn
http://www.mediafire.com/?fjjxgjtynyz
http://www.mediafire.com/?1iil1yxqzgj
http://www.mediafire.com/?j3jxmttoyyi
http://www.mediafire.com/?wztndu2wtoz

tập 14
http://www.mediafire.com/?ckkmmwmjyn0
http://www.mediafire.com/?nwtdzzlghdl
http://www.mediafire.com/?e3jogmy224q
http://www.mediafire.com/?w4ez4urztbt
http://www.mediafire.com/?5mn4y0gmfvw
http://www.mediafire.com/?zmzqtynvk5m

tập 15
http://www.mediafire.com/?yntdz1uzzty
http://www.mediafire.com/?zm2mtnzymg4
http://www.mediafire.com/?hnkd0wmizfk
http://www.mediafire.com/?nnjndvjnzyj
http://www.mediafire.com/?wim2h2nxntm
http://www.mediafire.com/?nynt25bnnwm

tập 16
http://www.mediafire.com/?imjuilwnyiy
http://www.mediafire.com/?omfwmuqjmzy
http://www.mediafire.com/?kzohunmnrem
http://www.mediafire.com/?zz3micztjgl
http://www.mediafire.com/?lgojduzwexo
http://www.mediafire.com/?aodyqnzvuld


tập 17
http://www.mediafire.com/?nomzzggyozz
http://www.mediafire.com/?nmrzznty5yg
http://www.mediafire.com/?zdzzkw3zwm0
http://www.mediafire.com/?2ddzo5uw1mo
http://www.mediafire.com/?t2itzmznjqi
http://www.mediafire.com/?mgjiyntnjko

Tập 18
http://www.mediafire.com/?4yzt3zihjah
http://www.mediafire.com/?ed1mx1neijt
http://www.mediafire.com/?qtloylzbdz1
http://www.mediafire.com/?zw3jg2minnn
http://www.mediafire.com/?4yte23gyiny
http://www.mediafire.com/?vymnmmzzbdu

Tập 19
http://www.mediafire.com/?ik1yzdmlymj
http://www.mediafire.com/?nyomn1nzdzd
http://www.mediafire.com/?kyzwmmmjttj
http://www.mediafire.com/?wz5jkdjtwxo
http://www.mediafire.com/?wjwmiwwyxyn
http://www.mediafire.com/?mgykiu2t232

Tập 20
http://www.mediafire.com/?t3jt2d5yoqn
http://www.mediafire.com/?jgmgknmh3eo
http://www.mediafire.com/?mn5qnlmnain
http://www.mediafire.com/?xh33onz2ymm
http://www.mediafire.com/?2ruymymnzn2
http://www.mediafire.com/?gzgarzijelt

Tập 21
http://www.mediafire.com/?nzu2zcwotjz
http://www.mediafire.com/?zbdkmhkbzqk
http://www.mediafire.com/?imyniyt02zg
http://www.mediafire.com/?yg2jxomhjmt
http://www.mediafire.com/?05jmn2miden
http://www.mediafire.com/?i2ikueywqj5

Tập 22
http://www.mediafire.com/?rjjznievydg
http://www.mediafire.com/?wm0jyztxm21
http://www.mediafire.com/?zz2yrig1qzg
http://www.mediafire.com/?mwdjzujjkgg
http://www.mediafire.com/?jzzt34ymeek
http://www.mediafire.com/?uytjx4mow3o

Tập 23:
http://www.mediafire.com/?l5wogeemk2m
http://www.mediafire.com/?3gnynbgn1nt
http://www.mediafire.com/?ydhhdjtmnw4
http://www.mediafire.com/?mz2fyz52myy
http://www.mediafire.com/?ohamtzzzhmz
http://www.mediafire.com/?e1xvtwj1z4m

Tập 24
http://www.mediafire.com/?ldmmzttyjnz
http://www.mediafire.com/?ovhzuhlmwzt
http://www.mediafire.com/?ndownndymna
http://www.mediafire.com/?d4wfzgugdjl
http://www.mediafire.com/?mmnq5xa0zby
http://www.mediafire.com/?jtnenmzbann

Tập 25
http://www.mediafire.com/?yymh3tjvmxe
http://www.mediafire.com/?uoz0l0hzfz5
http://www.mediafire.com/?r2dzwmnztyy
http://www.mediafire.com/?zzxhz0h23om
http://www.mediafire.com/?1hfyz5mmy1z
http://www.mediafire.com/?ynmgzt2jglq

tập 26
http://www.mediafire.com/?kdimy2jedok
http://www.mediafire.com/?vuxzjtid4zh
http://www.mediafire.com/?z4mmoyoh4ym
http://www.mediafire.com/?zmxzzwr0hkn
http://www.mediafire.com/?otqnlzfzgjm
http://www.mediafire.com/?ejgzmogynlm

tập 27
http://www.mediafire.com/?djgzrhy2mwe
http://www.mediafire.com/?okz4myndmkw
http://www.mediafire.com/?hu2qdm5tkng
http://www.mediafire.com/?oamu5onwz2m
http://www.mediafire.com/?yzqztzmbq3j
http://www.mediafire.com/?wzmaltzy5un

tập 28
http://www.mediafire.com/?tmtfy1yujzz
http://www.mediafire.com/?j1n2zkmzmkz
http://www.mediafire.com/?2dnzjnokz3x
http://www.mediafire.com/?fwfnxkzm1ke
http://www.mediafire.com/?zytjmekyzxn
http://www.mediafire.com/?mznomyzgzmm

tập 29
http://www.mediafire.com/?aqzetexgnxt
http://www.mediafire.com/?wmnn2xyok0u
http://www.mediafire.com/?lfyqymwldnz
http://www.mediafire.com/?gyndjmlyljg
http://www.mediafire.com/?wq2yyzryjqj
http://www.mediafire.com/?dg2mwmwnnjm

tập 30
http://www.mediafire.com/?vmkfzdxzyro
http://www.mediafire.com/?z2t5zjjyqnm
http://www.mediafire.com/?3rxie5mxmyz
http://www.mediafire.com/?nnm3ojtzyod
http://www.mediafire.com/?ole4maodgzm
http://www.mediafire.com/?j0ext2mtkdj

tập 31
http://www.mediafire.com/?ytgqtgnzq2t
http://www.mediafire.com/?i2wk1ltmyyy
http://www.mediafire.com/?gnxtjgimimd
http://www.mediafire.com/?mdyhziy5yzj
http://www.mediafire.com/?nnzkaozxjjz
http://www.mediafire.com/?z4timyjftmj

tập 32
http://www.mediafire.com/?w54i20mgzmm
http://www.mediafire.com/?3wzjotgtyij
http://www.mediafire.com/?2yi2nnjnmoz
http://www.mediafire.com/?jtimeyqzhg4
http://www.mediafire.com/?utonm2qmmmt
http://www.mediafire.com/?io1xjwyfzyj

tập 33
http://www.mediafire.com/?jmnmzgjdnmt
http://www.mediafire.com/?zzj0nuqku0j
http://www.mediafire.com/?ytntlnxzyy4
http://www.mediafire.com/?ynogzokwgyz
http://www.mediafire.com/?jgyelmcreml
http://www.mediafire.com/?n1znwyqtztn

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By ngaykhongmua167
By baby_love_u95
#580293 ôm nguyên bài bên Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! qua đây ah?
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Hihi, thảo nào... ít ra chủ thớt cũng cho ace xin ít thông tin chứ... anyway, thanks.
By hoangngocvu_12a3
#580294 ôm nguyên bài bên Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! qua đây ah?
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Hihi, thảo nào... ít ra chủ thớt cũng cho ace xin ít thông tin chứ... anyway, thanks.
Kết nối đề xuất: