Hình đại diện của thành viên
By motminh07
#575150

Details

Title: 女娲传说之灵珠 / Nu Wa Chuan Shuo Zhi Ling Zhu

English title: Holy Pearl

Genre: Chinese mythology, adventure, romance

Episodes: 32

Language: Mandarin

Subtitle: English (.srt)

Theme song: Ai Dao Wan Nian (爱到万年) by Purba Rgyal and Liu Ting YuSynopsis

Jealous of her sister's popularity with the human they protect and the love she receives from the king, Mo Yin, the human form of Goddess Tengshe , colluded with the Demon Lord Shi You Ming to kill her sister Xian Yue. The act upset the balance between the God/ Human/ Demon worlds giving demons an upper hand. Xian Yue reincarnated as Ding Yao and returned to restore order. With the Giúp of Wen Tian, a human-dragon hybrid, she set on a mission to re-forge the anti-demon vase using the holy pearls that Goddess Nuwa left behind from creating the human world.

Based on the classic japanese manga and anime "Inuyasha" by Rumiko Takahashi.Cast

Gillian Chung as Ding Yao / Xian Yue

Purba Rgyal as Wen Tian

Patrick Tam as Rong Di

Guo Zhen Ni as Mu Lian

Sun Xing as Shi You Ming

Jiang Yi as Wu Dao

Liu Ting Yu as Mo Yin

TAE as Wei Liao

Li Qian as Yu Die

Zhu Zi Wen (朱紫汶) as Ting Qin

Liu Na Ping (刘娜萍) as Hu Jicx

Shu Yao Xuan as Ding Mian

Chen Jia Xin (陈佳欣) as Feng Huang

Li Yi Xin (李依馨) as Wu Shan Gui PoProduction Credits

Producer:Chen Mei Lin (陈美麟), Zhou Li (周莉)

Director: Cai Jing Sheng (蔡晶盛)


Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: