Hình đại diện của thành viên
By motminh07
#574917
Details

Title: 꽃미남 라면가게 / Kkotminam Ramyeongage

Also known as: Flower Boy Ramen Shop

Genre: Romance, comedy

Episodes: 16

Broadcast network: tvN

Broadcast period: 2011-Oct-31 to 2011-Dec-20

Air time: Monday & Tuesday 23:00

Original Soundtrack: Flower Boy Ramyun Shop OSTSynopsis

Yang Eun Bi is a college student preparing for her civil service exam with the dream of being a high school teacher. She accidentally encounters Cha Chi Soo, the arrogant son of the biggest food conglomerate in Korea. Both of them end up working at a ramyun shop run by the lazy Choi Kang Hyuk. -- HanCinemaCast

Flower Boy Ramyun Shop

Jung Il Woo as Cha Chi Soo

Lee Chung Ah as Yang Eun Bi

Lee Ki Woo as Choi Kang Hyuk

Park Min Woo as Kim Ba Wool

Jo Yoon Woo as Woo Hyun Woo

Extended Cast

Kim Ye Won as Kang Dong Joo

Joo Hyun as Cha Ok Gyun (Chi Soo's father)

Ho Soo (호수) as Yoon So Yi

Kim Il Joong (김일중) as Jung Gyu

Jung In Ki as Yang Chul Dong

Song Jae Rim (송재림) as Hee Gon

Seo Bum Suk as Director Go
Do Sang Woo (도상우)
??? as Kim Jae Ho (Eun Bi's ex-boyfriend)
Kim Hye Soo as fortune teller (cameo, ep 1)
Gong Hyo Jin as store owner (cameo, ep 9)
Jun Se Hong as hippie girl (cameo)Production Credits
Director: Jung Jung Hwa (정정화)
Screenwriter: Yoon Nan Joong (윤난중)
Notes

Flower Boy Ramyun Shop is the first installment of tvN's Oh! Boy series. This drama series features star-studded line ups of flower boy leading men. Other entries in this series are Shut Up Flower Boy Band and My Flower Boy Neighbor.


Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tap 1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tap 1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 6: Coming.....
Các tập tiếp theo sẽ được update tại đây!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: