By tungonline24gio
#574718 Mở dau seri là truyện Dem Trong Căn Nhà Hoang:
http://mediafire.com/?oxz3izr6g19fw49

Tiếp theo la Bãi Đất Hoang Sau Nhà nhé:
http://mediafire.com/?eui5xq54y541vax

Nữa nè: Bong Ma Bên Cửa:
http://mediafire.com/?e2xcihian4n5ywi

Và: Hồn Ve Trong Gió:
http://mediafire.com/?0094x332g042xxc
Ngoi Mo Mới Đắp nhé:
http://mediafire.com/?2mwvbe0flm496je

Còn nữa: Tiếng Qua Reo Vong Hồn:
http://mediafire.com/?mepdyq6c06t7jwx

Cuối cùng là: Xác Chet Bao Hận:
http://mediafire.com/?no9xkdd34vddatc

Thấy hay bam Thank minh cai nhé

Mod xem neu khong đúng 2pic thi chuyen giúp mình ve dung 2pic với nhé

Nào các bạn, tat dien đeo phone bat volume thật to lên nào
By thienhaxanh_a22007
Kết nối đề xuất: