By thotrangkhoyeu
#574714

Here Comes the Boom (2012)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


[FORMAT]:………………………….:[ Matroska

[GENRE]:………………………… .:[ Action | Comedy

[FILE SIZE]:……………………….:[ 675 MB

[RESOLUTION]:………………………:[ 1280×688

[LANGUAGE ]:……………………….:[ English

[SUBTITLES]:……………………….:[ Muxed

[RELEASE RUNTIME]:………………….:[ 105min

[SOURCE]:…………:[ Here.Comes.the.Boom.2012.720p.BluRay.X264-BLOW

[iMDB RATING]:……………………..:[ 6.4/10

[Encoder]:…………………………:[ nItRo

Bộ phim noi ve một giáo vien trung học có than hinh quá khổ, muon hoc võ để kiem tien chống lại cac hoat động ngoại khoa co tính chất tieu cuc đang dầ pho bien tại trường học. Liệu anh ay có thể thuc hien được điều do khong ?Download

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 1 link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: