By buomtrang6988
#568866 Mình thay tren diễn đàn co nhieu người post phim nay nhưng đa so link die

Sau đây minh xin post phim tren voi link MF chat luong DVDRip .

Các ban coi phim vui ve nha .


Nguồn minh lay từ :i4vn


Down về bo duoi i4vn.com.vn rùi giai nen nha

Mã:

Tập 1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 6: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 7: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 8: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 9: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 10: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 11: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 12: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 13: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 14: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 15: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 16: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 17: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 18: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 19: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 20: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 21: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 22: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 23: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 24: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 25: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 26: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 27: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 28: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 29: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 30: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 31: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 32: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 33: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 34: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 35: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 36: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 37: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 38: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 39: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 40 (Tập cuối): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By toiseyeuemtrondoi_vl
By fantasy_belong_love_9x
#568911 dinh lua ng ha?đè nghi ban acc ngay! Bac' bi gì thế , pac đã test chưa , chac la bác không biet dung máy tính phai không về học lai lop 1 đi hinh nhu nó có day do
By magician305
#568969 link vẫn ổn, nhung duoi kiểu này down chac chết luôn, sao truoc khi post bac khong bỏ đuôi i4vn.com.vn luôn di co phải hay hon khong ? Post lên kieu nay chẳng ai down duoc gì hết

---------- Bai viet đã được nhap tu động bởi he thong ----------


các bac mo IDM vào muc Options chọn mục File Types roi sau đó cac bac gõ them vao 2 chữ vn la ok đó, cac bac làm đi nha, đảm bao down được liến, neu khong down được minh se post lại bai xin lỗi
By girlhamxiencuaboy_hjhj
#568976 các bac chan quá, link down ngon lanh canh đào thế này mà, Thank pac haquochnk nha. tui tim mãi mới thay bo này
Kết nối đề xuất: